Všetky články od: Redakcia

 • 7-Up

  Počas hry stlačte: +.... ďalší level 0.... obnoví životnosť (health) 5.... zmena náročnosti hry F4... zníženie energie na minimum F6... pridá percentá k vašej coolovitosti....

 • 911 Fire Rescue

  V hlavnom menu stlačte čím sprístupníte konzolu. Ďalej stačí už len zadať niektorý z cheatov: cheat godmode ………. nesmrteľnosť cheat unlockmissions … výber levelov...

 • Actua Soccer

  Najlepší Team Pre najlepší tím v hre, začnite hru s príkazom "SOCCER -01142475549" (bez úvodzoviek). Extra Teamy Počas zobrazenia názvu hry napíšte "itscominghome" (bez úvodzoviek),...

 • Act of War – Direct Action

  Kódy pre jednotlivé cheaty zadávajte do kolonky "secured line" (klávesa ). Väčšina z nich vytvorí želaný predmet priamo na obrazovke. fortknox ............ pridá 1000$ yeepeekaye...

 • Act Of War

  Počas hry stlačte . Hneď na to môžete zadávať želané cheaty: fortknox ........... pridá $1,000 yeepeekaye ......... zhodí atómovku na obrazovku keyholemaster ...... celá mapa...

 • Abyss: The Incident at Europa

  Nekonečno nábojov Pre nevyčerpateľnú zásobu nábojov, choďte do menu s nastaveniami a stlačte + , potom stlačte 2x po sebe kombináciu + ...

 • Abandoned Places

  Pre cheaty zadajte príslušný kód: + .... 999 zlata (hráč 1)* + .... 999 zlata (hráč 2)* + .......

 • A-Train

  Počas hry stlačte + a napíšte: cheatercheaterpeter ..... neobmedzené financie cheatercheaterwimp ...... pridá $1,000,000 Bellybutton ............. alternatívne zakončenie hry

 • 9: The Last Resort

  Začnite novú hru a pri vstupných dverách napíšte: 120763-090665, potom stlačte a držte CTRL kliknite na OK. Stlačte CRTL+0, ale NEUKLADAJTE hru. Potom otvorte (naloadujte)...

 • 911: First Responders

  Počas hry napíšte "magic" (bez úvodzoviek). Ak ste spravili všetko správne, v ľavom hornom rohu obrazovky sa zjaví nápis "Cheat Activated". Hneď na to môžete...