7-Up

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte:


 +.... ďalší level
 0.... obnoví životnosť (health)
 5.... zmena náročnosti hry
 F4... zníženie energie na minimum
 F6... pridá percentá k vašej coolovitosti.
 F10.. zmení zostávajúci ča na 10 sekúna
 M.... sprístupní voľný pohyb kdekoľvek v hre. Opätovné stlačenie klávesy vráti pohyb znova do normálu.

Ktorýkoľvek level
 Zapauzujte hru (klávesa "END") a stlačením akejkoľvek klávesy od "A" po "K" si zvoľte vybraný level.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login