Battlefield: Vietnam

Bicykle a športové vybavenie
Počas hrania stlačte klávesu [~] a môžete zadávať cheaty. V podstate sú rovnaké ako na Battlefield 1942, až na niektoré modifikácie uvedené nižšie: 

 aiCheats.code ByeByeNow........................... neporaziteľnosť (nestratíš 3/4 tiketov ako v BF 1942)
 aiCheats.code BotsCanCheatTooInVietnam ........... boti začnú cheatovať
 aiCheats.code WalkingIsWayTooTiresomeInVietnam ... nastaví spawn point na miesto pohľadu kamery
 game.enableFreeCamera 0-1......................... prepínanie voľnej kamery

Rýchlejšie spustenie hry
 Kliknite pravým myšítkom na zástupcu ktorým spúšťate hru a kliknite na "Vlastnosti". V položke "Cieľ" (Target) pridajte danému textu "+restart 1" a uložte vykonanú zmenu.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login