Battlezone

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte klávesy [Shift] + [Ctrl] a píšte: 


 BZBODY............. neobmedzené štíty
 BZRADAR............ plná mapa
 BZTNT.............. neobmedzené strelivo
 BZFREE............. neobmedzene zdrojov a pilotov
 BZVIEW............. satelitný náhľad bez nutnosti stavať komunikačnú vežu
 IAMDIRTYCHEATER ... výber ľubovoľnej misie (zadajte pri výbere misie)
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login