Call of Duty

Bicykle a športové vybavenie
Spúšťacej ikone pre single player pridaj parametre: "+set thereisacow 1337 +set developer 1 +set sv_cheats 1 +set monkeytoy 0" a spusti hru. Počas hrania stlač klávesu [~] pre sprístupnenie konzoly a píš tieto kódy:


 god.................. nesmrteľnosť 
 notarget............. nepriatelia nebudú po tebe strieľať 
 noclip............... chodenie cez steny 
 give meno_predmetu... dostaneš daný predmet 
 give health.......... plné zdravie 
 give all............. pridá všetky predmety 
 give ammo............ pridá muníciu 
 debug 1.............. zapne debugovací mód (0 vypne sa) 
 developer 1.......... zapne developer mód (0 vypne sa) 
 ufo.................. lietanie 
 jumptonode........... teleportuje ťa na špecifikované miesto na mape 
 kill................. samovražda 
 map meno_mapy........ nahrá zadanú mapu 
 testgun.............. otestuje zbraň 
 cvarlist............. zobrazí zoznam všetkých cvars v hre 
 cvardump............. dumpne všetky cvars do konzoly 
 cvar_restart......... resetne všetky cvary 
 cmdlist.............. zobrazí zoznam všetkých príkazov 
 shaderlist........... zobrazí zoznam všetkých shaderov na mape 
 imagelist............ zobrazí zoznam všetkých obrázkov na mape 
 snd_list............. zobrazí zoznam všetkých zvukov na mape 
 entitylist........... zobrazí zoznam všetkých použitých entít 
 bindlist............. zobrazí zoznam všetkých boundnutých kláves 
 gfxinfo.............. zobrazí informácie o grafike 
 savegame............. uloží pozíciu 
 loadgame............. nahrá uloženú pozíciu 
 reset................ resetuje nastavenia 
 cinematic............ spustí video 
 testmodel............ zobrazí tvoj model 
 ai_corpsecount....... koľko sekúnd majú byť zobrazené mŕtve telá 
 cg_drawStatus 0...... Vypne HUD 
 cg_shadows 0......... vypne tiene 
 cg_subtitles 0/1..... vypne/zapne titulky
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login