Chaser

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte [~] a zadaje príslušný cheat do konzoly:

 ? .......................... zoznam príkazov
 map ........................ načíta vybranú mapu
 cht_god .................... nesmrteľnosť
 cht_flymode ................ lietanie
 cht_armor 100 .............. nastaví zbroj na 100
 cht_health 100 ............. nastaví zdravie na 100
 cht_weapon ................. dostanete príslušnú zbraň
 cht_giveall ................ dostanete všetky predmety a zbrane
 cht_timescale <#> .......... zmena rýchlosti hry
 cht_no_trigger_activate .... ?
 cht_logactivateparticles ... ?
 cht_no_bots_spawn .......... bez botov
 cht_next_rp ................ ?
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login