Crysis – Warhead

Bicykle a športové vybavenie
Cheat mód
 V adresári s nainštalovanou hrou (napr. "C:Program FilesElectronic ArtsCrytekCrysisGameConfig") nájdeš konfiguračné súbory diff_easy.cfg, diff_normal.cfg, diff_hard.cfg a diff_bauer.cfg. V Notepade otvor niektorý z nich (záleží od zvolenej obtiažnosti) a na koniec súboru pridaj nasledujúce riadky:

 g_godMode = 1 .............. nesmrteľnosť
 ai_IgnorePlayer = 1 ........ nebudú po tebe strieľať
 i_noweaponlimit = 1 ........ vypnutie limitu na zbrane
 i_unlimitedammo = 1 ........ neobmedzená munícia

 Rovnako si môžeš editovať hodnoty pre svoj oblek:

 g_playerHealthValue = 900.0 
 g_playerSuitArmorModeHealthRegenTime = 0 
 g_playerSuitArmorModeHealthRegenTimeMoving = 0
 g_playerSuitEnergyRechargeDelay = 0
 g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmor = 0
 g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmorMoving = 0
 g_playerSuitEnergyRechargeTime = 0
 g_playerSuitHealthRegenDelay = 0
 g_playerSuitHealthRegenTime = 0
 g_playerSuitHealthRegenTimeMoving = 0
 g_suitArmorHealthValue = 900.0
 g_suitCloakEnergyDrainAdjuster = 0
 g_suitRecoilEnergyCost = 0
 g_suitSpeedEnergyConsumption = 0
 g_suitSpeedMult = 2

 Pre datadisk Warhead existujú ešte ďalšie možné cheaty pre hore uvedené .CFG súbory. Na samý spodok dopíšte: "con_restricted = 0" (bez úvodzoviek) a môžete dopisovať ktorýkoľvek z nasledujúcich cheatov: 

 hud_nightVisionConsumption = 0 ....... neminuteľné nočné videnie
 ai_UseAlternativeReadability = 0 ..... Kórejci budú rozprávať po Kórejsky
 g_difficultyLevel = [1 - 4] .......... náročnosť ("1" je ľahká, "4" je najťažšia)
 r_displayinfo = [0 alebo 1] .......... zapne/vypne zobrazenie frameratingu
 g_meleeWhileSprinting = [0 alebo 1] .. zapne/vypne ručný útok počas behu
 v_goliathmode = [0 alebo 1] .......... zapne/vypne nezničiteľnosť vozidla 

Cheat na zbrane
 Do spúšťacieho súboru dopíš koncovku "DEVMODE" (bez úvodzoviek). Počas hry stlač ['], náslendne napíš "i_giveitem xxx" "xxx" (bez úvodzoviek), pričom xxx zmeň za niektorý z cheatov pre zbrane vypísaný dole. Kódy sú citlivé na veľkosť písmen: 

 TACGun_XP ............ ďalšia verzia zbrane PAX
 AVMine ............... pozemná mína proti vozidlám
 AssaultScope ......... útočný zameriavač
 AY69 ................. mikro guľomet AY69
 C4 ................... C4
 Claymore ............. claymore
 EMPGrenade ........... EMP granát
 FragGrenade .......... granát
 FGL40 ................ automatický granátomet FGL40
 FlashbangGrenade ..... oslepovací granát
 LAMFlashLight ........ svetlo pre pištoľ
 LAMRifleFlashLight ... svetlo pre pušku
 GaussRifle ........... puška Gauss
 GrenadeLauncher ...... prídavný granátomet pre SCAR a FY71
 FY71IncendiaryAmmo ... zápalná munícia pre FY71
 LAM .................. laserové zameriavanie pre pištoľ
 LAMRifle ............. laserové zameriavanie pre pušky
 Hurricane ............ minigun (rotačný guľomet)
 LAW .................. raketomet
 TACGun_XP_2 .......... PAX Plazmové Akumulačné Delo
 SOCOM ................ pištoľ
 Shotgun .............. brokovnica
 SOCOMSilencer ........ tlmič na pištoľ
 Silencer ............. tlmič na pušku
 SmokeGrenade ......... dymovnica
 DSG1 ................. ostreľovacia puška
 SniperScope .......... ostreľovací zameriavač
 FY71 ................. štandardná puška(Korea)
 SCAR ................. štandardná puška(US)
 SMG .................. poloautomatická zbraň
 TACGun ............... Tac Gun (mini nuke)
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login