Delta Force 3: Land Warrior

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte klávesu [~] a zadávajte tieto cheaty: 

 roy............... nepremožiteľnosť
 kariya............ nevyčerpateľná munícia
 LoadGame.......... vyvolanie hry
 lockgame.......... zamknutie hry
 look_down......... pohľad dole
 look_up........... pohľad hore
 mousescale........ konfigurácia myši
 move_back......... späť
 drury............. doplní muníciu
 corbet............ neviditeľnosť
 Talk.............. chat
 Command........... veliteľská výzva
 BigMap............ veliteľská mapa
 Crouch............ prihrbenie sa
 Cycle............. striedanie zbraní
 6detonator........ detonátor
 Display........... VonDisplay
 Jump.............. skok
 Corbet............ neviditeľnosť
 huddetail......... detailný HUD
 hudcolor.......... farebný HUD
 help.............. pomoc
 7grenade.......... granáty
 domi.............. delostrelecký úder
 ShowFriendly...... zobrazenie priateľských cieľov
 Alt_move_forward . dopredu
 Fly up............ vzlietnutie
 1stPerson......... hra z pohľadu prvej osoby
 showgun........... zbraň z pohľadu prvej osoby
 attack_1........ - odpálenie zbrane
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login