Demigod

Bicykle a športové vybavenie
V adresári "Demigod" (napríklad: "My DocumentsMy GamesGas Powered GamesDemigod") nájdite súbor "Game.prefs" a otvorte ho v textovom editore. Hmeď na začiatok súboru, ešte pred riadok "profile = {" zadajte:

debug = {
 enable_debug_facilities = true
 }

 Uložte zmeny, kliknite na "Vlastnosti" súboru a zmeňte status na "Iba na čítanie" (Read Only) aby si ho hra nemohla sama prepísať späť. Ďalej môžete veselo zadávať cheaty, ale pozor, niektoré ovplyvnia aj vašich súperov.


 [Alt] + [F2] .............. vytvorí akúkoľvek jednotku
 [Alt] + [F4] .............. sprístupní cheaty pre online hru 
 [Alt] + [F] ............... okamžitý level up (20) 
 [Alt] + [N] ............... nesmrteľnosť 
 [Alt] + [T] ............... teleportuje vybranú jednotku
 [Alt] + [V] ............... režim "Wireframe"
 [Alt] + [A] ............... zapne/vypne UI súperov
 [Ctrl] + [Alt] + [B] ...... 999,999 zlata 
 [Ctrl] + [Alt] + [Z] ...... odhalí mapu
 [Ctrl] + [Shift] + [C] .... skopíruje jednotku/budovu
 [Ctrl] + [Shift] + [V] .... vloží jednotku/budovu
 [Ctrl] + [K] .............. zabije vybranú jednotku
 [Mínus] ................... zníži rýchlosť hry
 [Plus] .................... zvýši rýchlosť hry
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login