DOOM 3

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry jedného hráča stlačte [Ctrl] + [Alt] + [~] čím sprístupníte konzolu a zadávajte nasledovné cheaty:


 killmonsters ......... zabije všetky príšery
 kill ................. samovražda
 com_showfps 1 ........ vypíše váš framerating (FPS)
 freeze ............... všetko na obrazovke zamrzne
 notarget ............. pre väčšinu nepriateľov budete neviditeľní
 gfxinfo .............. vypíše info o grafickej karte
 status ............... vypíše váš momentálny herný status
 aviDemo .............. uloží záznam z vami hranej hry vo formáte AVI
 quit ................. zruší celú hru
 benchmark ............ herný benchmark
 give armor ........... dostanete 125 zbroje
 pm_thirdperson 0 ..... vypne pohľad tretej osoby
 pm_thirdperson 1 ..... zapne pohľad tretej osoby
 pm_jumpheight ### .... namiesto # zadajte číslo, ako vysoko budete skákať
 pm_walkspeed ### ..... namiesto # zadajte číslo, ako rýchlo budete chodiť
 com_allowconsole 1 ... po zadaní tohto cheatu zapínate konzolu stlačením [~]
 pm_noclipspeed ### ... namiesto # zadajte číslo, ako rýchlo budete behať so zapnutým "noclip"
 pm_crouchspeed ### ... namiesto # zadajte číslo, ako rýchlo budete chodiť skrčení.
 pm_runspeed ### ...... namiesto # zadajte číslo, ako rýchlo budete utekať
 say  .................. napíše správu všetkým hráčom v hre viacerých hráčov
 s_showlevelmeter 1 ... zapne zobrazenie hlasitosti zvuku (vypnete číslom 0)
 give keys ............ všetky kľúče
 killmoveables ........ zabije všetkých pohybujúcich sa nepriateľov
 killragdolls ......... zabije všetkých stojacich nepriateľov
 listmonsters ......... obrázkový zoznam oblúd z hry
 noclip ............... prechádzanie stenami a objektami
 god .................. nesmrteľnosť (God mode)
 give all ............. všetky zbrane s plnými zásobníkmi, maximum zdravia a zbroje
 give health .......... doplní zdravie
 give ammo ............ doplní muníciu
 give pda ............. dostanete všetky PDA/disky z úrovne, v ktorej práve ste
 editor ............... otvorí editor máp
 give berserk ......... krvilačný režim
 g_nightmare 1 ........ sprístupní náročnosť "Nightmare"
 clear ................ vymaže text z konzoly
 idkfa ................ tajné správy
 Com_Fixedtic -1 ...... zruší limit 60 FPS
 clearlights .......... vypne všetky svetlá, jediné svetlo je z vašej baterky
 testlight ............ osvetlí priestor, aby ste lepšie videli
 gotohell ............ okamžitá výhra
 pomber ............... nikdy vám nedôjde munícia

 give weapon_flashlight ........ dostanete baterku
 give weapon_rocketlauncher .... raketomet
 give weapon_plasmagun ......... plasmagun
 give weapon_bfg ............... BFG
 give weapon_chainsaw .......... motorová píla
 give weapon_shotgun ........... brokovnica
 give weapon_machinegun ........ machinegun
 give weapon_chaingun .......... chaingun

 spawn monster_zombie_morgue ... zhmotní zombiu podobnú tej v nemocnici


Easter Egg
 Pokiaľ ako cheat zadáte "iddqd", zobrazí sa nápis: "You remember it well"

Prístupové kódy k skrinkám
 Prvé (na ľavo) je číslo/meno skrynky, druhé (na pravo) je číselný kód pre jej otvorenie. Názvy nie sú preložené pre hráčov s anglickou verziou hry.

 #669 ....................... 468
 #666 ....................... 372
 #452 ....................... 571
 #387 ....................... 836
 #386 ....................... 836
 #317 ....................... 841
 #217 ....................... 624
 #216 ....................... 624
 #215 ....................... 298
 #213 ....................... 371
 #117 ....................... 624
 #116 (druhá) ............... 624
 #116 ....................... 972
 #114 ....................... 715
 #112 ....................... 538
 #104 ....................... 579
 #103 ....................... 259
 #079 ....................... 364
 #078 ....................... 364
 #064 ....................... 651
 #063 ....................... 972
 #054 (druhá) ............... 142
 #054 ....................... 246
 #049 ....................... 123
 #048 ....................... 123
 #047 ....................... 123
 #039 ....................... 102
 #038 ....................... 409
 #023 ....................... 531
 #017 ....................... 347
 #013 ....................... 586
 #009 ....................... 752
 #003 ....................... 483
 #001 ....................... 396
 21D ........................ 298
 CPU Lab A .................. 627
 Level 3 Access ............. 463
 Mars City Armory ........... 584
 Martian Buddies 1 a 2 ...... 0508
 Monorail Airlock ........... 826
 Plasma Storage ............. 734
 Security Chief Door ........ 931
 Storage 07 ................. 725
 Valve 1 Terminal ........... 842
 Weapons Storage 1 a 2 ...... 734
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login