Far Cry

Počas hry otvorte konzolu stlačením klávesy [~] a zadávajte vybrané cheaty: 


 god_mode_count=1 ............... nesmrteľnosť ( God Mode)
 give_all_weapons=1 ............. všetky zbrane
 give_all_ammo=1 ................ doplní muníciu
 save_game  ...... rýchlo-uloženie (quick save)
 load_game  ...... načíta hru z quick save
 ca_Debug=1 .................... debugovací režim
 ai_noupdate=1 ................. hlúpi nepriatelia


Jednotlivé levely
 Pre spustenie ktoréhokoľvek levelu, postupujte ako pri klasickom cheatovaní a do konzoly zadajte niektorý z nasledujúcich riadkov:

 map archive ........... archive level
 map boat .............. boat level
 map bunker ............ bunker level
 map carrier ........... carrier level
 map catacombs ......... catacombs level
 map control ........... control level
 map cooler ............ cooler level
 map dam ............... dam level
 map factory ........... factory level
 map fort .............. fort level
 map pier .............. pier level
 map rebellion ......... rebellion level
 map regulator ......... regulator level
 map research .......... research level
 map river ............. river level
 map steam ............. steam level
 map swamp ............. swamp level
 map training .......... training level
 map treehouse ......... treehouse level
 map volcano ........... volcano level