FreeCell

Bicykle a športové vybavenie
Okamžitá výhra
 Počas hry stlačte a podržte kombináciu kláves [Ctrl] + [Shift] + [F10]. Systém sa vás opýta, či chcete hru Zrušiť, Opakovať alebo Ignorovať. Zvoľte možnosť ABORT, potom pohnite akoukoľvek kartou a okamžite vyhráte celú hru.

Tajné hry
 V hernom menu zvoľte možnosť výberu hry "Select Game". Systém vás požiada o zadanie ľubovoľného čísla v rozsahu 1-32.000. Vy však zadajte -1 alebo -2.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login