Hitman – Codename 47

Bicykle a športové vybavenie
POZOR: tento postup zahŕňa editáciu herných súborov. Pred postupom odporúčame vytvoriť si záložnú kópiu.

 V priečinku s hrou nájdite súbor "HITMAN.INI" a otvorte ho v ľubovoľnom textovo editore. Niekam na začiatok skopírujte riadok: 
enableconsole 1
 a súbor uložte.
 Ďalej stačí počas hry stlačiť klávesu [~] a do konzoly vpisujte tieto cheaty: 

 god#.................... nesmrtľenosť 
 giveall................. všetky zbrane a plná munícia 
 infammo ................ nekonečné množstvo streliva 
 invisible # ............ neviditeľnosť 
 ip_debug # ............. zapne/vypne debugovací režim
 ip_timemultiplier ## ... zmení rýchlosť plynutia času. Pôvodné nastavenie je 1.00
 *Namiesto # napíš 1 (zapnutie) a 0 (vypnutie).
 *Namiesto ## zadaj číslo v rozsahu 0.01-5.00


Výber levelov
 Pre výber levelu zadajte ako svoje profilové meno Kim Bo Kastekniv.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login