Hotel Giant 2

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry zadajte želaný kód:


 [Alt] + [D] ........ +$1,000,000 (alebo [Alt] + [A])
 [Alt] + [E] ........ +$10,000,000
 [Alt] + [S] ........ -$1,000,000
 [Alt] + [W] ........ -$10,000,000
 [Alt] + [G] ........ 10 návštevníkov
 [Alt] + [O] ........ extra nábytok
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login