Imperium Romanum

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry zadajte niektorý z nasledujúcich cheatov:


 chnobarbarian ...... barbari nebudú útočiť
 chcureall .......... všetci vyzdravejú
 chnofire ........... nikdy nevznikne požiar
 chnofood ........... zastaví produkciu jedla
 chfreebuild ........ stavanie bude zadarmo
 chnomaterials ...... zastaví produkciu materiálov
 chnomorale ......... zastaví "produkciu" morálky
 chnocrime .......... skončí kriminalita v meste
 chnoplague ......... nikdy nevznikne mor
 chnoriots .......... nikdy nevzniknú nepokoje
 chstartbarbarian ... začne útok barbarov
 chstartfire ........ spustí požiar
 chstartplague ...... spustí mor
 chstartriot ........ začnú nepokoje
 chstopbarbarian .... zastaví útoky barbarov
 chstopriot ......... zastaví nepokoje
 chstopfire ......... zastavé požiar
 challhistory ....... sprístupní historickú časovú líniu
 chgivemeall ........ dostanete 1000 všetkého
 chwin .............. vyhráte scenário
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login