Prey

Bicykle a športové vybavenie
Spusťte hru príkazom "+set com_allowConsole 1" v príkazovom riadku (Spustiť v ponuke Štart, alebo cez odkaz ikony). To umožní prístup ku konzolepri hraní stlačením "~". Pri hraní stlač kombináciu kláves [Ctrl] + [Alt] + ~ a objaví sa okno konzoly, kde po každom cheate je potrebné ho potvrdiť ENTERom 


 Nesmrteľnosť a režim Duše............. - god
 Všetky zbrane majú maximum munície.... - give all
 Prechádzací režim..................... - noclip
 Nepriatelia ťa ignorujú............... - notarget
 Extra zdravie......................... - give health
 Extra munícia pre všetky zbrane....... - give ammo
 vytvor vyznačený objekt............... - give [názov predmetu]
 vytvor vyznačený objekt............... - spawn [názov predmetu]


Názvy predmetov

 V cheatoch "give [name]" alebo "spawn [name]" použi tieto kódy - názvy predmetov:

 monster_centurion
 monster_fodder
 monster_hound
 monster_hunter
 monster_mutate
 weapon_wrench
 weapon_bow (Spiritbow)
 weapon_rifle
 weapon_hiderweapon (Acid Rifle)
 weapon_autocannon
 weapon_rocketlauncher
 weapon_soulstripper
 weapon_crawlergrenade 


 Použi nasledujúce hodnoty pri zadávaní v "give [name]" kóde:

 ammo_rifle
 ammo_autocannon
 ammo_autocannon_grenade
 ammo_acid
 ammo_lifeforce_small (pridá 8 bodov životných energí)
 ammo_lifeforce_medium (pridá 12 bodov životných energí)
 ammo_lifeforce_large (pridá 25 bodov životných energí)
 ammo_lifeforce_wraith (pridá 100 bodov životných energí)
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login