Quake 2

Bicykle a športové vybavenie
Zapnite konzolu (~) a píšte tieto cheaty:


 noclip................... - prechádzanie stenami
 status................... - informácie o hre
 give item_pack........... - balenie nábojov
 give key_data_cd......... - datové CD
 give key_power_cube...... - Power Cube (kocka sily)
 give key_pyramid......... - Pyramid key (pyramídový kľúč)
 give key_data_spinner.... - Data Spinner (čítačka dát)
 give key_pass............ - Passkey (kľúč)
 give key_blue_key........ - Blue Key (modrý kľúč)
 give key_red_key......... - Red Key (červený kľúč)
 give key_commander_head.. - veliteľova hlava
 give key_airstrike_target - označovač leteckého útoku
 give cells............... - článkov
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login