Rune

Bicykle a športové vybavenie
V zložke hry otvor cez notepad "user.ini". Nájdi "G=" a "T=" záznamy a zmeň ich na "G=God" a "T=CheatPlease". spusť hru a stlať T pre spustenie cheat režimu a stlač G pre zapnutie God režimu (Nesmrteľnosť). Poznámka: Chweaty mudia byť znovu zadané pri každom spustení misie: 

 Pre nepriateľov neviditeľný........... - invisible
 Zabiť všetkých nepriateľov............ - killpawns
 Infinite air when underwater.......... - amphibious
 Lietajúci režim....................... - fly
 Režim prechádzania stenami............ - ghost
 Vypne lietanie a prechádzanie stien... - walk
 Zrodí runu............................ - summon runeofpower
 First person pohľad................... - behindview 0
 Rozšírené možnosti.................... - preferences
 Vypne všetky nehráčske postavy........ - playersonly
 Prepínač plného zobrazenia............ - togglefullscreen
 Prepne vyznačenú položku.............. - summon [názov predmetu]
 Výber levelu.......................... - leveltravel or open [názov mapy] 
 Rozšíri na level s pridanými predmetmi - switchcooplevel [názov mapy]

 Názvy predmetov
 Nasledujúce použite v cheate "summon [item name]" pre požadovaný predmet:

 VikingShortSword
 VikingBroadSword
 VikingShield
 VikingShieldCross
 GoblinAxe
 GoblinShield
 DwarfBattleSword
 DwarfBattleAxe
 DwarfBattleHammer
 DwarfWorkSword
 DwarfWorkHammer
 DwarfBattleShield
 RuneOfPower
 RuneOfPowerRefill
 RuneOfHealth
 RuneOfStrength
 MagicShield
 DarkShield
 RustyMace
 RomanSword
 SigurdAxe
 HandAxe
 Torch 

 Názvy máp:

 Nasledujúce kódy použite pri príkaze "leveltravel [map name]" alebo "open [map name]", alebo "switchcooplevel [map name]":

 intro (introduction sequence)
 ragnarvillage (opening sequence)
 ragnarvillage2
 sailingship (intermission sequence)
 sinkingship
 sinkingship2
 deepunder1odin
 deepunder1odinbv
 deepunder3
 deepunder4
 hel1
 hel1a
 hel1a2
 hel1b
 hell2end
 hel3a
 hel3b
 hellift
 goblin1
 goblin2
 trialpit
 beetlefly (intermission sequence)
 thorapproach
 thor1
 thormap3
 thormap4a
 thormap4b
 thormap5a
 thormap5b
 thormap6loki
 mountain1
 mountain2
 dwarftrans
 dwarf1wwheel
 dwarfmap2
 dwarfmap3a
 dwarfmap3b
 dwarfmap5a
 dwarfmap5b
 dwarfmap6darkdwarf
 loki1
 loki1a
 lokimaze
 loki2
 loki3a
 loki3b
 villageruin
 asgard (ending sequence)
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login