Space Empires III

Bicykle a športové vybavenie
Doplnenie zásob lodí
 Pre opätovné doplnenie lodných zásob, choďte do "Ship information screen", podržte stlačenú klávesu [Ctrl] a napíšte "resupply" (bez úvodzoviek).

Body zdarma
 Pre získanie surovín (známych tiež ako body /points/ používaných na výskum, stavbu a i.), zobrazte si tabuľku "Empire Status", podržte stlačené klávesy [Ctrl] + [Shift] a napíšte "money" (bez úvodzoviek).
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login