Space Rangers 2: Reboot

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte a držte klávesy [Shift] + [Ctrl] a napíšte požadovaný cheat:  Device ...... kompletný set top-tier výbavy
 Arts ........ dostanete po jednom z každého artefaktu
 Module ...... dostanete po jednom z každého Mikromodulu
 Skill ....... vylepší všetky zručnosti na maximum
 Program ..... dostanete 100 kópií všetkých programov
 Stimulant ... aplikuje na hráča všetky stimulanty. Pôsobia 1 rok
 Ideal ....... transformuje trup vašej lode na triedu "ideal"
 Showmap ..... odhalí celú mapu
 Technic ..... výbava sa vám prestane opotrebovávať
 Ammo ........ nekonečno nábojov + zbrane sa v hyperpriestore nemusia nabíjať
 God ......... nesmrteľnosť
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login