Spaceforce: Rogue Universe

Bicykle a športové vybavenie
Počas hry stlačte [~] čím sprístupníte konzolu. Ďalej zadávajte cheaty z dole uvedeného zoznamu, v prípade že chcete pozrieť predošlé výpisy konzoly, stlačte [Page Up] pre skrolovanie nahor, alebo [Page Down] pre pohyb dole.


 BillGates .................. +100,000 kreditov
 RocketFiesta ............... +50 rakiet
 GetCloakingDevice .......... zhmotní zneviditeľňovač (Cloaking Device)
 GetTimeDevice .............. zhmotní ovládač času (Time Device)
 God ........................ neporaziteľnosť (god mode)
 AddItem < číslo > .......... zhmotní predmet podľa zadaného čísla
 ClearMap ................... prepína mini mapu momentálneho systému
 AddMOAB .................... dostanete 10 kusov "Mother Of All Bombs"
 AIEnable <0 alebo 1> ....... zapne/vypne počítačmi ovládané lode
 AddExperience < číslo > .... pridá počet skúseností podľa zadaného čísla
 Help ....................... vypíše všetky dostupné cheaty
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login