The Chronicles Of Riddick: Espace From Butcher Bay

Bicykle a športové vybavenie
Počas hrania stlačte (Ctrl)+(Alt)+(~), zobrazí sa konzola. Napíš cheat 1. Zadávajte tieto cheaty:


 cmd godmode.... - god mód
 cmd noclip..... - prechádzanie stenami
 cmd giveall.... - pridá všetky predmety a zbrane
 cmd selfsummon. - vytvorí riddickov klon
 cmd kill....... - samovražda
 cmd cyclecamera - prepínanie pohľadov
 unlockall...... - sprístupnenie všetkých vývojárskych informácií a funkcií
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login