The Elder Scrolls III: Morrowind

Bicykle a športové vybavenie
Počas hrania stlačte kláves[~] pre sprístupnenie konzoly. Napíšte "player->" (bez úvodzoviek) a hneď za tým príslušný cheat. Príklad: Pre zapnutie nesmrteľnosti napíšte "player->togglegodmode" (bez úvodzoviek).


 tgm .............................. zapne nesmrteľnosť
 setflying 1 ...................... lietanie
 setsuperjump 1 ................... super skákanie
 setwaterwalking 1 ................ kráčanie po vode
 setwaterbreathing 1 .............. dýchanie pod vodou
 setspeed [číslo] ................. nastaví rýchlosť na zvolenú hodnotu
 setlevel [číslo] ................. nastaví úroveň hráča na zvolenú hodnotu
 sethealth [číslo] ................ nastaví výšku zdravia postavy
 toggleai ......................... zapne/vypne umelú inteligenciu
 tfow ............................. vypne zahmlievanie okolia
 addspell [názov kúzla] ........... pridá zvolené kúzlo
 pcjoinfaction [názov frakcie] .... pridá postavu do zvolenej frakcie
 payfinethief ..................... zruší odmenu vypísanú na vašu hlavu
 filljournal ...................... sprístupní všetky zápisky v denníku
 fillmap .......................... zobrazí celú mapu so všetkými mestamiCheat na peniaze
 Cheat funguje ako všetky predošlé, za -> dopíšte "additem gold_001x" (bez úvodzoviek), pričom X nahraďte sumou, akú chcete získať. Stlačením a podržaním tlačidla 9 až kým vás konzola nezastaví, získate maximum, aký sa dá do cheatu napísať. Pokiaľ vám to nestačí, môžete tento postup opakovať do nekonečna a stať sa multi-bilionárom.

Lepšie ceny na úvod
 Hneď na začiatku hry vyjdite von a prehľadajte sud pri vedľajších dverách. Nájdete v ňom Ring of Healing. Vráťte sa späť do domu, urobte čo treba a vyjdite von. V dedine pohľadajte wood elfa menom Fargoth a dajte mu prsteň. Z vďačnosti k vám povie obcvhodníčke Arille, aby vám dala lepšie ceny na predávaný tovar.

Sebaobrana
 Ak na vás niekto zaútočí ako prvý, je vaším právom ho zabiť, takže tento fakt poskytuje perfektnú výhodu v hre. Ak niekoho výsmechom a rečami rozzúrite tak, že na vás zaútočí, môžete ho zabiť bez toho, aby vás zatkli. Výhodou je takto zabíjať obchodníkov, pretože potom z ich tiel a regálov si môžete beztrestne a zadarmo zobrať všetky veci.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login