The Sims 2: Nightlife

Bicykle a športové vybavenie
V hre stlačte (Ctrl)+(Shift)+(C), otvorí sa okno do ktorého môžeš písať nasledujúce kódy.


 expand.................. - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko
 Autopatch on/off........ – hra sama automaticky vyhľadáva patche
 Moveobjects on/off...... – presúvanie objektov
 Aging on/off............ – zapne/vypne starnutie simov
 Vsync on/off............ – vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb(bugov)
 StretchSkeleton #....... - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)
 faceBlendLimits on/off.. - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa
 help.................... - vypíše všetky cheaty
 exit.................... - zatvorí cheatovacie okienko
 gameVersion............. - zobrazí verziu hry
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login