Two Worlds

Bicykle a športové vybavenie
Cheat mód:
 Do konzoly [~] počas hrania treba zadať: TwoWorldsCheats 1 , to zapne cheat mód a môžeš písať do konozoly tieto cheaty: 

 ddGold # .............. pridá # zlata
 AddSkillPoints # ...... pridá # bodov zručnosti
 AddParamPoints # ...... pridá # bodov parametrov
 AddExperiencePoint # .. pridá # bodov skúsenosti
 Create # .............. pridá # bodov doplnkových parametrov
 ResetFog .............. odhalí celú mapu
 ec.dbg levelup ........ postúpite o level
 ec.dbg skills ......... sprístupní všetky zručnosti
 ec.dbg addskillpoints . pridá body zručnosti
 TwoWorldsCheats 0...... vypne cheat mód
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login