Warhammer 40 000: Dawn Of War

Bicykle a športové vybavenie
Spustite hru pomocou ikony s príponou "-dev" (bez úvodzoviek). Potom počas hry stlačte [Ctrl] + [Shift] + [~] čím sprístupníte konzolu. Pre daný cheat zadajte príslušný kód:


 cheat_power( číslo ) ......... dostanete zadaný počet energie (power)
 cheat_requisition( číslo ) ... dostanete zadaný počet rekvizícií
 cheat_killself ............... samovražda
 cheat_revealall .............. zruší zatmievanie mapy (fog of war)
 fow_revealall ................ zruší zatmievanie mapy (fog of war1)
 taskbar_hide ................. skryje panel úloh
 get=< názov itemu > .......... spawne zadaný item (medzi zobáčiky a názov nedávajte medzeru)
 taskbar_show ................. znovu zobrazí panel úloh
 quit ......................... vypne hru a vráti vás do Windows
 cls .......................... vyčistí konzolu
 render_togglerainbow() ....... farby dúhy
 render_togglexray() .......... uvidíte cez biele textúry
 render_togglewireframe() ..... farebné wireframy
 detail_toggle() .............. zapne/vypne shadery
 decal_toggle() ............... zapne/vypne banery a značky
 fog_toggle() ................. zapne/vypne hnedý prach
 sd_instant_build=1 ........... okamžitá stavba budov
 terrlod_toggle() ............. zapne/vypne droping detailov modelov
 shadow_toggle ................ zapne/vypne tiene
 ingame_stats_toggle .......... zapne/vypne zobrazovanie statusových okien
 getsimrate() ................. zobrazí momentálnu rýchlosť hry
 setsimrate(číslo) ............ nastaví rýchlosť hry
 simvis_fx_refresh ............ aktualizuje obrazovku kým je zapnutá konzola


POZNÁMKA: pre dané cheaty je potrebná verzia 1.10 alebo vyšší. Napriek tomu, od verzie 1.3 niektoré cheaty nefungujú a niektoré sú obmedzené iba na režim "skirmish". Vo verzii 1.3 musíte cheatovací režim sprístupniť cez Nastavenia, kde zakliknete okienko "Allow Cheats".

 POZNÁMKA 2: V niektorých verziách sprístupníte konzolu stlačením [Ctrl] + [Shift] + [@].

www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login