Z-Out

Bicykle a športové vybavenie
Pre aktiváciu cheatu zadajte príslušný kód:

 Podržte J a stlačte <1-8> ... spustenie vybraného levelu
 Podržte J a stlačte <1-3> ... presuniete sa do jednotlivých častí levelu
 Stlačte J + K ............... nekonečno životov

 *Čísla zadávajte na numerickej klávesnici
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login