Zapitalism

Bicykle a športové vybavenie
Aby daný cheat fungoval, musíte ho zadať v príslušnom menu:


 [Ctrl] + [B] v menu "Royal Wholesaler" ....... náhodné Produkty
 [Ctrl] + [T] v menu "Travel options" ......... nové Cestovné časy
 [Ctrl] + [C] v menu "Edifice Construction" ... náhodné ceny Konštrukcií
 [Ctrl] + [Q] v menu "Quagmire Insurance" ..... náhodné ceny Poistného
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login