Všetky články s heslom: "terrorist"

  • Chernobyl: Terrorist Attack SK

    Prekladateľ: Dr.Ahoš Verzia: 1.0 Keď ťažko ozbrojená veľká skupina teroristov obsadí okolie mesta Prypiat, vlády Európskych krajín sa začnú triasť od strachu. Strach nasrastá hneď po tom,...