Wolfenstein: The New Order

Počas hrania hry stlačte [Ctrl] + [~], čím si sprístupníte okno s konzolou. Potom zadajte jeden z nasledovných kódov a stlačte [Enter], čím aktivujete príslušný cheat:

Výsledok Cheat kód
Nesmrteľnosť cvarAdd g_permaGodMode 1
Nekonečno nábojov cvarAdd g_permaInfiniteAmmo 1
Hlúpi nepriatelia cvarAdd g_inhibitAi 1
Odomknutie perkov DebugUnlockPerkByAbility -1
Odomknutie perkov DebugUnlockPerkByRequirement -1

 

Kódy na Enigmu

V hlavnej ponuke kliknite na možnosť „Extras“ a tam si zvoľte „Enigma Codes„. Následne zadajte jeden z nasledujúcich kódov, čím si sprístupníte príslušný bonusový režim a výsledok.

Poznámka: Aby ste mohli nasledujúce kódy zadať, musíte počas hry nazbierať všetky časti enigmy v danej kapitole!

Kód 1

Zadajte nasledovný kód do časti označenej ako „Code 1“ čím si sprístupníte režim 999 (Uber náročnosť, 999 bodov zdravia, nekonečno nábojov) a výsledok „Secrets Revelead I“

1:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

8: 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 09

Kód 2

Zadajte nasledovný kód do časti označenej ako „Code 2“ čím si sprístupníte režim Walk In The Park  (I Am Death Incarnate náročnosť, vypnutý HUD ) a výsledok „Secrets Revelead II“.

2: 02, 04, 06, 08, 01, 03, 05, 07, 09

7: 07, 05, 03, 01, 08, 06, 04, 02, 09

Kód 3

Zadajte nasledovný kód do časti označenej ako „Code 3“ čím si sprístupníte režim Hardcore (Uber náročnosť, vypnuté nachádzanie zdravia a zbroje) a výsledok „Secrets Revelead III“.

3: 03, 06, 09, 03, 06, 09, 03, 06, 09

6: 06, 03, 09, 06, 03, 09, 06, 03, 09

Kód 4

Zadajte nasledovný kód do časti označenej ako „Code 3“ čím si sprístupníte režim Ironman (Uber náročnosť, jeden život) a výsledok „Secrets Revelead IV“.

4: 04, 08, 03, 07, 02, 06, 01, 05, 09

5: 05, 01, 06, 02, 07, 03, 08, 04, 09

 

Úroveň Wolfenstein 3D

V kapitole 4 sa stretnite v sídle odboja s Anyou. Po krádeži vrtuľníka, vyjdite hore schodmi na poschodie a hľadajte miestnosť, kde na podlahe vedľa okna leží starý matrac. Stlačte tlačidlo na použitie akcie a vybraním možnosti Nightmare sa po tom ako BJ zaspí, ocitnete v nočnej more, ktorá je jeden z levelov starej hry Wolfenstein 3D.

 

Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.