Harry Potter and the Chamber of Secrets

Úvodná ukážka: Dursleyovci väznili Harryho a nechceli ho pustiť do Rokfortu a tak ho prišiel Ron zachrániť na lietajúcom aute Ford Anglia. Spolu išli do Šikmej uličky, nakúpiť si potreby do školy, a v kníhkupectve narazili na nového učiteľa Obrany proti Čiernej Mágii Gilderoya Lokcharta. Stretli sa aj s Dracom Malfoyom a jeho otcom, ktorý podstrčil Ginny, sestre Rona, zápisník. V deň odchodu na Rokfort im ušiel Rokfortský expres a tak išli do školy na lietajúcom aute. Pri konci narazili do Zúrivej vŕby v záhrade.
PRVÝ DEŇ – PRÍCHOD
Záhrada – Zúrivá vŕba (secrets: 2, BC: 1)
Musíte ísť s Ronom do hradu, do svojej klubovne. Prejdite okolo vŕby, zachráňte Rona a nasledujte ho až do klubovne. Cestou sa nachádzajú dve tajné miestnosti. Jedna je pri vŕbe za stenou, na ktorej je puklina a druhá je za výklenkom za miestnosťou s fontánou. Obidve si otvorte kúzlom a pozbierajte všetky fazuľky. Cestou nájdete prvú bronzovú kartu. V záhrade pozbierajte čo najviac fazuliek z truhlíc a sochy a vojdite do hradu. V hrade si zoberte fazuľky z brnení a truhlice pri schodoch a môžete ísť do klubovne.

DRUHÝ DEŇ
Ako prvú máte hodinu Obrany proti čiernej Mágii. Najprv sa vráťte do klubovne a zoberte si z truhlice bronzovú kartu. Cestou k pohyblivým schodom si zoberte striebornú kartu z miestnosti za sochou čarodejnice – posuňte sochu kúzlom (1/12). Potom choďte k pohyblivým schodom a zoberte si bronzovú kartu, z pod schodov v truhlici. Vyjdite na tretie posch. a pri učebni je tajná miestnosť, z ktorej si zoberte fazuľky (1/10). Choďte do triedy a po naučení kúzla RICTUSEMPRA pôjdete robiť skúšku – challenge. Rictusempra challenge (challenge stars: 10, secrets: 7, BC: 5, SC: 4) Hoďte kraba do jamy, prejdite do druhej miestnosti a zoberte si hviezdičku (1). Takisto hoďte druhého kraba do jamy. Keď vás kladka vynesie, zoberte si bronzovú kartu z truhlice napravo. Prejdite po kladke. V ďalšej miestnosti hoďte slimákov do jám, potom si pomocou kvádrov spravte cestu k hviezdičkám (2,3) a zničte štyri kraby. Z truhlice si zoberte striebornú kartu. Zničte slimáky a škriatka hoďte do jamy. Vyjdite po schodoch a uložte si hru. Zakúzlite na obraz a zoberte si fazuľky. Vyjdite hore a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Prejdite cez kladku, zničte kraby a zoberte si hviezdičku (4). Zničte slimáky a ďalej hoďte kraby do jám. Vylezte naľavo hore a zakúzlite na znak pri strope. Vojdite do miestnosti a zoberte si striebornú kartu. Prejdite na druhú stranu, zoberte si hviezdičku na kvádri (5) a zničte kraba. Zakúzlite na obraz a zoberte si svetlo. Prejdite cez stenu a zoberte si hviezdičku (6). Odsuňte kváder na konci miestnosti. Z truhlice napravo si zoberte bronzovú kartu, zíďte schodmi a prejdite cez miestnosť so slimákom. Posuňte obrazy tak, aby ste si najprv otvorili pravé dvere, potom ľavé a vždy pristúpte kachličku so stopami za nimi. Zoberte si hviezdičku (7) a otvorte si priechod pred vami. Vyvezte sa hore, z truhlice za vami si zoberte fazuľky a uložte si hru. Zoberte si svetlo, zničte slimáky a vojdite do tajnej miestnosti za múrom vpravo. Zoberte si fazuľky a ďalej použite kúzlo na obraz. Zoberte si fazuľky. Prejdite cez priepasť na druhú stranu. Hoďte kraba do jamy, aby ste si odblokovali priechod. Za slimákmi si zoberte hviezdičku (8) a z truhlice ďalej, skrytej za rohom si zoberte bronzovú kartu. Zničte kraby a zoberte si hviezdičku (9). V ďalšej uličke je truhlica s bronzovou kartou. Pokračujte a uložte si hru. Napravo od knižky je pri strope znak, ktorým si otvoríte miestnosť so striebornou kartou. V ďalšej miestnosti hoďte do jamy najskôr dva kraby, skočte do jamy a použite kúzlo na obraz. Vyjdite po schodoch a použite kúzlo na obraz. Vojdite do tajnej miestnosti so škriatkom a zoberte si striebornú kartu. Vyjdite schodmi a zoberte si hviezdičku (10). Prejdite do miestnosti a hoďte dva kraby do jamy. Potom vylezte hore a dotknite sa hviezdy.

Hrad – Ceremoniála
Choďte k schodom a odčarujte zrkadlo za druhým brnením, ktoré zakrýva tajnú miestnosť (2/12). Zoberte si fazuľky a vojdite do ceremoniálnej miestnosti. Ak máte najviac bodov, môžete si pozbierať fazuľky. Čím viac lepší máte čas, tým máte dlhší čas. Záhrada – Metlobalový tréning (Quidditch training)
V záhrade si pozbierajte fazuľky z truhlíc a nasledujte Olivera Wooda k metlobalovému ihrisku. Zakúzlite na znaky na stĺpoch hore pri vchode k ihrisku. Z tajnej miestnosti (1/8) si zoberte striebornú kartu. Vojdite na ihrisko. Naučte sa dobre kopať súpera a chytať ohnivú strelu, aby ste mohli hrať metlobalové zápasy proti ostatným družstvám. Priebežne počas hry si môžete zahrať metlobal.

TRETÍ DEŇ
Nasledujte Hermionu do žalárov na hodinu elixírov, kde sa naučíte odvar energie (Wiggenweld potion). Na namiešanie potrebujete Wiggentree Bark a Flobberworm Mucous. Možno ich najísť alebo kúpiť od študenta. Ukážka: Harry s Ronom a Hermionou objavia pri pohyblivých schodoch krvavý nápis a skamenenú mačku.

ŠTVRTÝ DEŇ
Choďte k pohyblivým schodom a vyjdite na 2. poschodie. Použite kúzlo na znak na ľavej strane a z tajnej miestnosti (2/10) si zoberte fazuľky. Choďte do učebne čarovania a po prednáške o tajomnej komnate sa naučte kúzlo SKURGE.
Skurge challenge (challenge stars: 10, secrets: 7, BC: 4, SC: 2)
Zničte sliz a prejdite vchodom. Odblokujte si aj druhý prechod. Zničte slizy za kvádrom a posuňte ho ďalej. Zoskočte dole a vpravo je tajná miestnosť, z ktorej si zoberte bronzovú kartu. Vyjdite naspäť, preskočte cez jamu a zoberte si hviezdičku (1). Uložte si hru a ďalej zničte slizy a poberte si fazuľky. Pokračujte vpravo, prejdite okolo krabov a zoberte si hviezdičku (2). Zničte ducha Zloducha. Na sochu použite kúzlo. Prejdite novým priechodom opatrne po okraji jamy. Zničte slizy a zoberte si hviezdičku (3). Prejdite ku knižke a uložte si hru. Odsuňte závoru a zo sochy si zoberte fazuľky. Od Gargoyla si zoberte svetlo a prejdite cez svetelnú stenu. Zoberte si prísadu do odvaru energie, odsuňte závoru a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Vyjdite po schodoch a prejdite až ku Gargoylovi, od ktorého si znova zoberte svetlo. Pokračujte voľnou cestou a zoberte si hviezdičku (4). Z truhlice vľavo si zoberte bronzovú kartu. Prejdite cez stenu do miestnosti. Z truhlice si zoberte fazuľky. Uložte si hru, prejdite ďalej a slimáka hoďte do jamy. Vojdite do tajnej miestnosti a zoberte si striebornú kartu. Choďte ďalej doľava zničte sliz a do jamy pod ním hoďte slimáka. Nad druhou jamou sú v strope padacie dvierka, na ktoré použite kúzlo. Omráčte slimáka a keď spadne do jamy, odblokuje sa vám východ, ale najprv si zoberte prísadu do odvaru, ktorá je za stĺpmi vpravo. Zoberte si hviezdičku (5) a fazuľky. Zíďte schodmi, zoberte si svetlo, zničte muchu a použite kúzlo na obraz. Vojdite do miestnosti, skočte do jamy a zoberte si hviezdičku (6). Zíďte dole, zničte kraby, pozbierajte fazuľky, ktoré nájdete a otvorte si východ. Zoberte si hviezdičku (7). Zničte sliz, skočte na druhú kladku. Použite kúzlo na znak na stene dolu pred vami. Tým si otvoríte miestnosť, v ktorej je strieborná karta. Zoberte si ju a zase popreskakujte cez kladky. V ďalšej miestnosti vyjdite po schodoch hore. Zhoďte kváder do jamy, zoberte si hviezdičku (8) a bronzovú kartu z truhlice. Zíďte schodmi (al. skočte za kvádrom) a vyjdite na terasu. Zoberte si hviezdičku (9) a z truhlice fazuľky. Zoberte si svetlo a vyskočte na podstavec hore. Zakúzlite na stenu pred vami. Zoberte si hviezdičku (10) a skočte k veľkej hviezde.

Hrad – ceremoniála
Choďte rovno do tajnej miestnosti oproti pohyblivým schodom (použite kúzlo na puklinu na stene – 3/12). Zoberte si striebornú kartu a choďte na ceremoniálnu slávnosť. Potom zíďte do žalárov. Zoberte si svetlo z Gargoyla za stenou. Prejdite dozadu a zoberte si fazuľky. Zničte sliz a vojdite do tajnej miestnosti (4/12). Zoberte si striebornú kartu. Teraz môžete vojsť do Snapovho skladiska.
Podzemie (secrets: 7, BC: 4 , SC:2 ) – nájdite prísadu do odvaru všehodžúsu Otvorte si dvere a choďte k výťahu. Vyjdite na najvyššie poschodie. Zoberte si fazuľky a žabky. Zíďte nižšie, zoberte si fazuľky a svetlo. Teraz zíďte dole a zíďte po schodoch. Zničte sliz a prejdite cez vyplavený most. Zoberte si bronzovú kartu z truhlice a za stenou oproti truhlici je tajná miestnosť so striebornou kartou. V ďalšej miestnosti hoďte slimáky do jamy. Potom vojdite do miestností po stranách, zoberte si z nich predmety a odsuňte tam kraby. Pozbierajte fazuľky a zoberte si svetlo. Choďte ďalej zničte slizy a muchy a prejdite po svetelnom mostíku. Zbierajte fazuľky a zíďte po obvode miestnosti. V ďalšej miestnosti si zoberte predmety z miestností po stranách a odsuňte tam slimáky. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Zničte škriatka a z truhlice si zoberte fazuľky. Použite kúzlo na stenu oproti a z tajnej miestnosti si zoberte striebornú kartu. Uložte si hru, zničte sliz, prejdite po schodoch. Natočte steny bludiska tak, aby ste sa dostali do troch tajných miestností po stranách. Sú viditeľné vďaka mriežkam nad nimi. Najprv si odblokujte cestu k pravej, potom k ľavej, a nakoniec k prednej a k východu. V týchto miestnostiach sú fazuľky a prísady. Vyjdite z bludiska a poberte si z poličiek fazuľky a z truhlice bronzovú kartu. Zničte kraba, vyjdite hore a uložte si hru. Zničte slizy a muchu a popreskakujte cez miestnosti. Uložte si hru. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu a zničte škriatka a kraba. Vylezte hore, zoberte si svetlo a prejdite na druhú stranu. Zničte sliz a zoberte si fazuľky. Vráťte sa pred most. Opatrne cez neho prejdite na druhú stranu a z miestnosti vľavo (otvorí sa po prejdení cez most) si zoberte fazuľky. Prejdite ďalej, keď sa prepadnete, zhoďte kraby a vyjdite hore. Nakoniec si zoberte prísadu.
Hrad – Žaláre
Z truhlice v triede si zoberte bronzovú kartu a prísady zo stola. Takisto si zoberte striebornú kartu z učebne z tajnej miestnosti (5/12). Použite kúzlo na puklinu na stene, a potom vyjdite po schodoch. Takisto si zoberte fazuľky z tajnej miestnosti (6/12) pri vchode do Hlavnej Sály. Potom vojdite do Hlavnej Sály. V dueloch môžete vyhrať fazuľky, za ktoré si môžete niečo kúpiť. Používate tri kúzla:
Rictusempra: keď trafíte súpera, súperovi sa zmenší energiu
Mimblewimble: kúzlo, ktoré vedie súpera z presného hodu jeho nasledujúceho kúzla
Expelliarmus: odrazí súperove kúzlo, a tým ho aj zosilní

PIATY DEŇ
Máte hodinu Herbológie a tak triedy profesorky Sproutovej v záhrade. Naučte sa kúzlo DIFFINDO.
Diffindo challenge (challenge stars: 14, secrets: 11, BC: 4, SC: 4) Zničte krík a z truhlice si zoberte fazuľky. Pokračujte a poberte si fazuľky z kvetináčov a z truhlice. Pri kotly použite kúzlo na výklenok a z miestnosti si zoberte fazuľky. Odblokujte si jamu a hoďte do nej slimáka. Na znaky vryté v stenách po stranách (sú vidno zo stredu areálu) použite kúzlo a z druhej tajnej miestnosti si zoberte striebornú kartu. Pozbierajte si fazuľky. Zničte krík a hoďte tam druhého slimáka. Zoberte si hviezdičku (1) a uložte si hru. Pretrhnite lano a poničte všetky hríby a škriatkov. Zoskočte dole pod most a z truhlice vysloboďte ducha. Vylezte naspäť a pretrhnite laná. Vylezte hore, poberte si fazuľky a pretrhnite lano. Vráťte sa dole a zoberte si hviezdičku (2). Ďalej zničte muchu a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Zničte slimáka, zoberte si prísadu do elixíru, pretrhnite laná a kváder zasuňte. Zoberte si hviezdičku (3), pokračujte ďalej a zničte kaktusy. Posuňte valec napravo, vyjdite naň a zničte lano. Vyskočte na výťah, hore zničte krík a lano a skočte do jamy. Zoberte si žabku a skočte dolu. Zoberte si hviezdičku (4) a uložte si hru. Zničte pavučinu, preskočte pomocou pohybujúcej sa kladky, zničte druhú pavučinu a zoberte si hviezdičku (5). Zoberte si svetlo, vyjdite hore schodmi a prejdite cez kladku – lano neničte! Zoberte si hviezdičku (6) zo štvrtej tajnej miestnosti za stenou, vráťte sa na most a zničte lano. Zoberte si svetlo a hviezdičku (7) a vojdite do piatej tajnej miestnosti s bronzovou kartou. Vyjdite hore schodmi a zhoďte kocku. Vráťte sa na miesto, kam padla a zasuňte ju. Vojdite do miestnosti so striebornou kartou. Choďte ďalej, zoberte si fazuľky a zničte slimáka, slizy a kraba. Posuňte kváder smerom k prechodu, vyjdite hore a zničte muchu. Prejdite po schodoch, postavte sa na kocku a pretrhnite lano. Keď dopadnete dole, zoberte si hviezdičku (8), zničte muchy a popreskakujte po zasúvajúcich sa plošinkách. Uložte si hru. Vyjdite do záhrady a zničte hríby. Škriatkov hoďte do jám a vylezte na schod. Znehybnite mäsožravé rastliny a prejdite okolo nich. Z truhlice si zoberte fazuľky a vyjdite hore. Zoberte si hviezdičku (9) a zničte prvé lano, ktoré drží dosku. Druhé neničte, aby ste mohli vyliezť na malú terasu s fazuľkami. Použite kúzlo na znak a vojdite do siedmej tajnej miestnosti. Zoberte si fazuľky, prísadu, hviezdičku (10) a z truhlice striebornú kartu. Zničte drevených mužíčkov, a zoberte si prísadu do elixíru. Zničte laná, ktoré držia kladku a prejdite cez ňu. Vyjdite hore, zničte mužíčkov, zoberte si z nich prísadu a uložte si hru. Zničte krík a do jamy hoďte slimáka. Z rohu si zoberte prísadu a ďalšieho slimáka hoďte do jamy blokovanej kríkom. Vojdite do miestnosti, použite kúzlo na znak pri strope. Keď zazriete hviezdičku (11), pretrhnite lano za ňou, aby padla na kváder. Zoberte si ju. Vojdite dolu. Zničte sliz, kríky a mužíčka. Prejdite podzemím, zničte pavučiny a zoberte si hviezdičku (12). Ďalej pretrhnite laná a prejdite po mostíku. Na výklenok použite kúzlo a vojdite do tajnej miestnosti. Zíďte dolu, a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Vyjdite naspäť prejdite okolo rastlín a zoberte si hviezdičku (13). Použite kúzlo na obraz, vojdite do predposlednej tajnej a zoberte si bronzovú kartu. Zničte pavučiny, pokračujte ďalej, zoberte si fazuľky a uložte si hru. Zoberte si svetlo a prejdite po podlahe. Zoberte si hviezdičku (14) a hoďte slimáka do jamy. V stene je posledná jedenásta tajná miestnosť, do ktorej treba hodiť slimáka. Dva slimáky hoďte do jamy a tretieho hoďte do tajnej miestnosti. Z truhlice si zoberte striebornú kartu. Pokračujte až k hviezde a opatrne prejdite okolo nej. Vzadu si zoberte prísadu a fazuľky.
Záhrada
Z truhlice so zoberte fazuľky, vyjdite hore, vypočujte si Rona a vráťte sa k truhlici. Otvorte si tajnú miestnosť (2/8) oproti a zoberte si bronzovú kartu a svetlo. Vyjdite hore a choďte k múru za predavačom oproti hradu naľavo. Prejdite cez stenu (3/8), z truhlice si zoberte striebornú kartu a zo zeme fazuľky. Pod fazuľkami je štvorec, na ktorý skúste skočiť (otvára sa ním miestnosť, do ktorej ešte nemáte prístup). Choďte na druhú stranu záhrady a zakúzlite na znak za predavačom prísad. Z tajnej miestnosti (4/8) si zoberte fazuľky. Choďte ku Greenhousu nad prvou bránou z vnútornej strany zakúzlite. Vojdite do miestnosti (5/8) a zoberte si striebornú kartu. O niečo ďalej si zoberte bronzovú kartu z truhlice, v slepej uličke naľavo od učebne Herbológie. Prejdite cez učebňu a choďte doprava. Zničte krík a z miestnosti (6/8) si zoberte bronzovú kartu. Ešte si poberte fazuľky z okolia Greenhousu a vojdite do dverí, ktoré vám ukáže Ron.
Záhrada – Greenhouse (BC: 1, SC: 1) – nájdite prísadu do odvaru všehodžúsu Zničte krík a v záhrade zničte všetky rastliny a škriatkov. Prejdite na koniec, vyjdite po schodoch, a zničte kraby. Prejdite po moste, a zničte laná. Vráťte sa k mostu a ak sa vám podarí, preskočte naň. Ak nie, znova vyjdite hore po schodoch a tak prejdite mostom. Použite kúzlo na kachličku na zemi. Zničte laná a zoberte si svetlo. Prejdite cez most, uložte si hru a z miestnosti si zoberte striebornú kartu z truhlice. Prejdite do areálu, pozbierajte si fazuľky a prejdite ďalej. Zničte pavúky, pavučiny a drevených mužíčkov. Zoberte si po nich prísady a postavte sa na kameň. Ešte neprejdite po mostíku, ale choďte na koniec a na obraz použite kúzlo. Odtiaľ si zoberte fazuľky, môžete si zobrať fazuľky zo strechy a skočte do Greenhouse. V dome si najprv zoberte z truhlice bronzovú kartu, prísady a fazuľky a nakoniec prísadu do odvaru všehodžúsu.
Hrad – Ceremoniála
Z tajnej miestnosti (7/12) pri vchode do ceremoniálnej miestnosti si zoberte striebornú kartu. Opäť vyjdite k ceremoniálnej miestnosti a vojdite na slávnosť.

ŠIESTY DEŇ
Zoberte striebornú kartu z tajnej miestnosti (8/12) v Chrabromilskej klubovni a striebornú kartu z tajnej miestnosti (9/12) za pavučinou pred Chrabromilskou klubovňou pri brnení. Choďte na Myrtine záchody.
Keď sa zastavíte u Dumbledora, vyjdite po schodoch a zoberte si z truhlice fazuľky. Vojdite dnu, prejdite dozadu a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Vyjdite hore. Použite kúzlo na znak, vojdite do tajnej miestnosti (3/10). Hore si zoberte striebornú kartu. Zíďte dolu ku Fénixovi. Po rozhovore s Dumbledorom vojdite do tajnej miestnosti (4/10) za múrom oproti vchodu do triedy – použite kúzlo na stenu. Zoberte si fazuľky a vojdite do triedy. Zoberte si bronzovú kartu z truhlice pri okne. Zíďte na druhé posch. a vojdite do učebne čarovania. Tiež si zoberte bronzovú kartu z truhlice vzadu a vojdite na Myrtine záchody. Žaláre: Po objavení v žalároch nasledujte Goyla do záhrad.
Gardens (secrets: 8, BC: 4, SC: 2)
Vyjdite hore schodmi a v záhradke zničte mužíčkov a hríby. Zoberte si prísady a z truhlice striebornú kartu. Zničte krík a použite kúzlo na znak. Vráťte sa a vyjdite po schodoch. Môžete si pobrať fazuľky a v ďalšej uličke zničte kríky. Zničte pavučinu a z truhlice ďalej si zoberte fazuľky. Preskočte na drevo a zničte pavučinu. Skočte do vchodu a zíďte dolu krbom. Posuňte si kváder ku knižnici. Zoberte si svetlo a vylezte na knižnicu. Z prvej tajnej miestnosti si zoberte striebornú kartu. Choďte ďalej a uložte si hru. Zničte veľkého kraba a hoďte ho do jamy. Takisto zničte škriatka a pavučinu. Zoberte si fazuľky a choďte do ďalšej záhradky. Otvorte si dvere pred vami a vyšplhajte sa hore. Zhoďte kváder a vylezte vďaka nemu na čistinku s hubami a kaktusmi. Vyjdite hore, zoberte si svetlo a vyšplhajte sa na plošinku. Poberte si fazuľky a žabku a vojdite dverami pri soche. Z poličiek si poberte fazuľky a prísadu, zoberte si svetlo a prejdite cez svetelnú stenu do tretej tajnej miestnosti. Zoberte si fazuľky, vojdite do areálu, môžete si zobrať žabky a fazuľky a vojdite oknom do izby. Prejdite cez izbu a skočte dole ku slimákom. Prejdite dverami, zničte kraby a slimáky a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Prejdite ďalej a uložte si hru. Zničte muchu a choďte do slepej uličky. Zničte pavučinu a z tajnej miestnosti si zoberte svetlo. Prejdite cez svetelnú stenu a zoberte si fazuľky. Zničte pavučinu a po prepadnutí aj veľkého kraba a použite kúzlo na zámku v stene. Vyjdite hore schodmi, zničte muchu a choďte do tajnej miestnosti za Gargoylom. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu, od Gargoyla svetlo a zíďte dolu po schodoch. Otočte kladky podľa farieb, najprv podľa modrej, potom podľa červenej (môžete aj naopak) a vyjdite hore. Z truhlíc si zoberte fazuľky, žabku a bronzovú kartu. Prejdite ďalej, zoberte si svetlo a zničte slizy. Z miestnosti za stenou si zoberte žabky. Vyjdite hore a uložte si hru. Zničte pavučiny a prejdite uličkou. Vyjdite hore do podkrovia a zničte muchu. Choďte doprava za dosky a zoberte si fazuľky. Prejdite na druhú stranu a otvorte si dvierka na zemi. Skočte na stoh slamy a pretrhnite lano. Zničte škriatkov a rastlinstvo. Vyjdite po druhej slame hore, zničte kaktusy a z truhlice za stromom si zoberte fazuľky. Prejdite po múriku a zničte lano v jame. Tým si otvoríte padacie dvierka do tajnej miestnosti. Zoskočte dolu a prejdite popri múry a rieke na malú čistinku s krabom. Zničte kraba, zoberte si svetlo a preskočte cez rieku na druhú stranu. Z truhlice za svetelnou stenou i zoberte žabky. Teraz prejdite padacími dvierkami, dajte si pozor na rastliny a zničte kaktusy. Pretrhnite lano a z truhlice si zoberte striebornú kartu. Vráťte sa späť a vojdite do stodoly. Poberte si fazuľky a choďte za Goylom pre jeho vlas.

Pohyblivé schody
Choďte na Myrtine záchody. Premeňte sa a z truhlice pri oknách si zoberte bronzovú kartu. Choďte do žalárov, k vchodu do Slizolinskej klubovne. Najprv zničte sliz, zoberte si svetlo a pretrhnite lano v rohu. Z tajnej miestnosti (10/12) si zoberte striebornú kartu. Potom prejdite vchodom do Slizolinskej klubovne.
Slytherin Common room (secrets: 8, BC: 3, SC: 2)
Vojdite do stredu miestnosti a keď sa vám otvorí priechod, choďte k sochám a zakúzlite na ne. Zničte povrazy a škriatka. Použite kúzla na sochy, a keď vás výťah vyvezie, znovu sa postavte do stredu miestnosti. Potom použite kúzlo na znak vpravo a na znak flipenda za znakom a uložte si hru. Vojdite do tajnej miestnosti a použite kúzla na tri znaky. Popreskakujte cez drevá a z truhlice si zoberte striebornú kartu. Vráťte sa naspäť, uveďte kachličky do pohybu a vyjdite do hornej miestnosti. Zničte slizy, požite kúzla na znaky a pomocou svetla zíďte dole. Skočte na kachličku a prejdite cez most. Zoberte si svetlo a preskočte plot vpravo. Popreskakujte po kachličkách do tajnej miestnosti za svetelnou stenou a zoberte si fazuľky. Vyjdite naspäť, znova si zoberte svetlo, zničte muchy a popreskakujte po kachličkách vľavo do ďalšej tajnej miestnosti za svetelnou stenou. zoberte si fazuľky a bronzovú kartu. Znova sa vráťte k soche a zoberte si tretíkrát svetlo. Prejdite po koberci, cez svetelný prechod. V uličke použite kúzlo na obraz na ľavej strane, zničte pavúky a pavučiny a použite kúzlo na znak na stene. Vojdite do malej knižnice a použite kúzlo na podobný znak. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Choďte oproti do miestnosti s fontánou a použite na ňu kúzlo. Z truhlice za fontánou si zoberte bronzovú kartu. Teraz použite kúzla na erby Slizolinu a z truhlice si zoberte striebornú kartu. Teraz choďte za Malfoyom. Po rozhovore choďte do uličky a z truhlice hore si zoberte fazuľky. Po opustení klubovne sa zmeníte naspäť na Harryho a tak čo najrýchlejšie odíďte.

SIEDMY DEŇ
Teraz máte hodinu Obrany proti Čiernej Mágii. Choďte do triedy aby ste sa naučili nové kúzlo – Spongify. Po naučení pôjdete robiť skúšku z nového kúzla.
Spongify challenge (secrets: 16, BC: 4, SC: 4)
Zíďte dolu a hoďte škriatkov do jám. Zoberte si svetlo, vyskočte na koberci a skočte na osvetlenú plošinku. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu a použite kúzlo na vyrytú puklinu vpravo hore. Vojdite do miestnosti pomocou skrine a zoberte si striebornú kartu. Choďte naspäť a zoberte si hviezdičku (1). Zničte škriatkov a každého hoďte do svojej jamy. Vojdite do miestnosti, ktorá sa vám otvorí a zoberte si fazuľky. Vyskočte na koberci. Choďte doľava – prejdite po malom stupienku – a preskočte pomocou koberca na druhú stranu. Použite kúzlo na stenu pred vami a zoberte si hviezdičku (2). Popreskakujte po doske, zoberte si fazuľky z truhlice a vystúpte. Zoberte si hviezdičku (3) a uložte si hru. Ďalej zničte škriatkov a sliz a posuňte kváder k jame. Zoberte si svetlo a choďte k žabke. Prejdite cez stenu a zoberte si bronzovú kartu. Vyjdite hore, zoberte si hviezdičku (4) a choďte do ďalšej miestnosti. Najprv hoďte krabov do jám – dajte si pozor, aby ani jeden nespadol do jamy v strede. Použite kúzla na znaky na stenách po stranách miestnosti a skočte do šiestej tajnej miestnosti. Zoberte si striebornú kartu a vyskočte hore. Vyskočte na koberci a popreskakujte po drevách ku hviezdičke (5). Zoberte si ju a ďalej skočte do jamy. Postavte sa na schody a skočte do obrazu vpravo. Obraz je falošný a za ním je kotlík s fazuľkami. Potom použite kúzlo na obraz, ktorý je otočený dolu hlavou a zoberte si striebornú kartu z truhlice. Ďalej zničte muchu, choďte dolu, použite kúzlo na znak na stene a zoberte si svetlo. Vyjdite naspäť na druhú stranu a vyskočte na koberci. Posuňte kváder a vyskočte na druhom koberci. Poháre po stranách rozbite a použite kúzlo na puklinu. Zoberte si hviezdičku (6). Keď zídete dolu, zoberte si vypadnuté prísady a posuňte kváder. Vyjdite hore, zoberte si hviezdičku (7) a uložte si hru. Zničte kraba a slizy a vyjdite hore. Vyskočte na koberci a zoberte si fazuľky z truhlice a hviezdičku (8). Zničte muchy a vyskočte na prvom koberci. Použite na sovu kúzlo Alohomora, aby ste si otvorili deviatu tajnú miestnosť. Choďte k hviezdičke (9) a zoberte si fazuľky z truhlice. Zoskočte ku kotlom, zoberte si fazuľky a svetlo a prejdite po svetelných plošinkách. Použite kúzlo na znak na strednom stĺpe a vojdite do miestnosti. Vyskočte na koberci a z truhlice si zoberte striebornú kartu. Vráťte sa naspäť a uložte si hru. Z truhlice si zoberte fazuľky a zničte pavúky. Choďte k jednému znaku tak, aby ste neboli na časti zeme, ktorá sa prepadla a na oba znaky zakúzlite. Podlaha vyjde hore a vy zostanete dolu pod zemou. Skočte do jamy a z tajnej miestnosti si zoberte fazuľky. Vyskočte naspäť, zoberte si svetlo a ďalej zničte muchy. Prejdite stenou a zoberte si fazuľky. Zničte muchy a skočte na kváder so stopami. Dolu si zoberte z truhlice bronzovú kartu. Použite kúzlo na znak na stene a zoberte si fazuľky. Vyskočte na koberci, zničte muchu a pretrhnite lano. Choďte ďalej, zničte kraba a pavučinu a vyskočte hore. Zničte pavúky a prejdite po moste. Zoberte si hviezdičku (10) a uložte si hru. Vyskočte na koberci a pritom sa vyhnite kladkostroji. Ďalej zničte pavučinu a pavúka nad vami a použite kúzlo na znak hore na stene. Vyskočte na koberci a z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Zíďte dolu, vyskočte na koberci, ale ešte sa hviezdy nedotýkajte. Použite kúzlo na znak za hviezdou a vyskočte na koberci. Z tajnej miestnosti na druhej strane si zoberte prísady a fazuľky a skočte dolu. Znovu si zopakujte si cestu k veľkej hviezde.
Záhrada
Choďte do záhrady, aby ste si pozbierali zvyšné karty, ku ktorým ste ešte nemali prístup. Hneď napravo je koberec, na ktorom vyskočte a zoberte si bronzovú kartu (7/8). Vojdite do tajnej miestnosti oproti Diffindo challenge, zoberte si svetlo a prejdite múrom do tajnej miestnosti pred hradom. Skočte na odlišný štvorec na zemi (je na druhej strane ako truhlica), aby sa otvoril vchod do poslednej tajnej miestnosti. Vyskočte na koberci a zoberte si striebornú kartu z poslednej tajnej miestnosti (8/8). Teraz vojdite do hradu.
Hrad – Ceremoniála
Vojdite doprava k žalárom a použite kúzlo na porušený múr napravo. Vojdite do tajnej miestnosti (11/12) a zoberte si fazuľky. Choďte naspäť, vyjdite po schodoch a vyskočte na koberci medzi brneniami (12/12) a zoberte si fazuľky a bronzovú kartu. Teraz choďte na ceremoniálnu slávnosť.
Pohyblivé schody
Choďte k pohyblivým schodom, zíďte dole a vyskočte na strednom koberci. Harry automaticky zachytí striebornú kartu, vznášajúcu sa pri strope. Vyjdite na prvé poschodie (môžete aj vyskočiť pomocou koberca) a vojdite do uličky (5/10). Pozbierajte všetky fazuľky aj z hornej miestnosti. Vyjdite na druhé poschodie, prejdite k učebni čarovania. Oproti je učebňa transfigurácie, v ktorej sú fazuľky. Môžete si ich zobrať, potom použite kúzlo na tmavú stenu medzi učebňou čarovania a zamknutou miestnosťou. Vojdite do miestnosti (6/10), vyskočte na koberci a pozbierate si fazuľky. Potom choďte na Myrtine záchody. Ukážka: Harry s Ronom našli na Myrtiných záchodoch zápisník. Nevedia, načo môže slúžiť. Rozprávali sa s Myrtou, ktorá sa sťažovala, že do nej niekto ten zápisník hodil. Keď pjde Harry spať, zápisník ho zanesie do doby pred päťdesiatimi rokmi.

ÔSMY DEŇ
Chrabromilská klubovňa – noc
Harry zistí, že majiteľ zápisníka bol študent, ktorý študoval na Rokforte pred päťdesiatim rokmi. Zápisník zavedie Harryho v sne o päťdesiat rokov dozadu.
Žaláre pred päťdesiatimi rokmi – Harryho sen
Keď sa objavíte v žalároch, stačí ak budete čakať a sledovať, čo sa bude diať naokolo. Uvidíte, ako malý Hagrid láka pavúka do krabice, aby ho vypustil von z hradu. Pritom ho nájde žiak Tom Riddle. Prezradí to riaditeľovi a všetci si mysleli, že obluda, ktorá napádala ľudí bol Aragog. Nikto okrem Hagrida a Toma (teraz už aj Harryho), nevedeli, že Aragog ľudí nezabíjal, lebo bol celý čas ukrytý tu v žalároch. Ak by vás to nudilo, môžete sa poobzerať, ako vyzerali Rokfortské žaláre pred päťdesiatimi rokmi.

Ráno
Ukážka: Harry prezradil Ronovi a Hermione, čo v noci zažil, keď ho zápisník zaviedol o päťdesiat rokov. Potom Harrymu zápisník niekto ukradne. A tak sa rozhodli, že pôjdu po zotmení navštíviť Hagrida.
Nasledujte Rona z klubovne do nočnej záhrady. Pozbierajte si poklady zo všetkých tajných miestností, lebo v noci sú plné fazuliek. Potom choďte k Hagridovej chatrči, kde Hagrid nebude sám.
Ukážka: Harry s Ronom uvidia, ako odvedú Riaditeľa a Hagrida z Rokfortskej školy. Hagrid im poradí, aby išli do zakázaného lesa a sledovali pavúky.
Najprv si zoberte bronzovú kartu z pníka a všetky fazuľky v okolí Hagridovej chatrče. Potom vojdite do Zakázaného lesa.
Zakázaný les – Forbidden Forest (secrets: 4, BC: 4, SC: 2)
Zoberte si svetlo, ktoré vám vydrží až po koniec Zakázaného lesa. Vyšplhajte sa na kameň, na ktorom je koberec a vyskočte na koberci. Zničte pavúka, posuňte poleno a preskočte na koberci. Zničte mužíčkov, z truhlice si zoberte fazuľky a takisto zhoďte druhé poleno dolu. Zoskočte dole, vráťte sa na prvé poleno a použite kúzlo na znak v skale. Vojdite do prvej tajnej miestnosti a a z truhlice si zoberte striebornú kartu. Prejdite po polenách, zničte rastliny a kríky a choďte jaskynným vchodom k mostu. Pomaly choďte po moste a po spadnutí zničte hríby alebo rýchlo utečte. Uložte si hru. Zničte pavučiny a pavúky. Popreskakujte dookola okolo stromu a vojdite do kmeňa. Najprv vyskočte na koberci a zoberte si bronzovú kartu. Skočte naspäť na stupienok so skákajúcim kobercom, znova popreskakujte dookola a vyjdite na svetelný podstavec. Vojdite do jaskyne a zničte všetky pavúky, ktoré nájdete za sieťami, aj na skale. Za odmenu sa vám otvorí tajná miestnosť. Z nej si zoberte striebornú kartu, vyjdite hore a zoberte si žabku a bronzovú kartu z truhlice. Preskočte cez jamu, popreskakujte po plošinkách a pri konci skočte do vody. Prejdite pod zem a z truhlice v tretej tajnej miestnosti si zoberte fazuľky. Vyjdite hore, zničte škriatkov a uložte si hru. Prejdite ďalej a zničte silnejšie pavúky a kríky. Ďalej zničte mužíčkov a lano a zoberte si žabku a prísady. Vyjdite po strome a zakúzlite na skalu. Keď skala padne, vyskočte na koberci. Popreskakujte po strome, cestou si zoberte bronzovú kartu a škriatka, ktorý je v truhlici hoďte do jamy. Zničte hríby a zvaľte strom. Choďte naň a keď sa prepadnete, zničte krík za vami a z truhlice z poslednej tajnej miestnosti si zoberte bronzovú kartu. Ďalej si zoberte prísady a navarte si ozdravujúce nápoje. Potom vojdite do pavúčej nory.
Zakázaný les – Aragog
Najprv zničte všetky pavúky. Potom postupne ničte pavučiny, aby ste zhodili pavúčiu matku. Vždy keď pretrhnete jednu pavučinu, vyjdú z diery pavúky, ktoré hneď zničte. Takto postupujte až kým gigantická pavúčia matka nespadne z pavučiny. Veľkého pavúka zničíte tak, že budete okolo neho obiehať a strieľať ničiť ho kúzlom Rictusempra (používajte bočné chodenie: tlačidlá A a D). Keď stratí všetku energiu, prepadne sa dole a Ron po vás príde na starom -známom Forde Anglia.

DEVIATY DEŇ
Pohyblivé schody
Vyjdite na štvrté poschodie, použite kúzlo na stenu vpravo, zničte sliz, pretrhnite lano a vyskočte na koberci do tajnej miestnosti (7/10). Zoberte si striebornú kartru. Opät vyjdite na štvrté poschodie, zoberte si fazuľky z tajnej miestnosti (8/10) pred nemocničním krídlom. Teraz vojdite do nemocničného krídla.
Ukážka: Harry s Ronom nájdu v Hermioninej ruke lístok, v ktorom bolo napísané niečo a Baziliskovi, a tak zistili, že útoky spáchal kráľ hadov – Bazilisk.
Po návšteve Hermiony sa vráťte do nemocničného krídla a použite kúzla na štyri obrazy po stranách. Tým sa otvorí tajná podzemná miestnosť (9/10). Zoberte striebornú kartu. Choďte úplne dozadu za nemocničné krídlo, zoberte si svetlo a vyskočte na svetelnú plošinku. Z truhlice si zoberte bronzovú kartu. Choďte ďalej dozadu. Na chodbe pri kotloch skočte na odlišný štvorec na zemi. Choďte ku skákaciemu kobercu, z truhlice si zoberte bronzovú kartu a vyskočte na koberci do poslednej tajnej miestnosti v hrade (10/10). Z povaly si zoberte striebornú kartu. Vyjdete z nemocničného krídla a choďte na Myrtine záchody. Keď objavíte vchod do tajomnej komnaty vojdite tam.
Corridor (secrets: 3)
Zničte slizy a kraby. Prejdite dookola, zoberte si svetlo a choďte za svetelnú stenu, ktorá sa nachádza v chodbe za slizom pri koberci. Zoberte si žabku a vyskočte na koberci. Zoberte si fazuľky a dole použite kúzlo na znak na potrubí. Zoberte si fazuľky a uložte si hru. Zničte pavučinu zoskočte dolu a zničte všetky pavúky. Zoberte si prísady, odblokujte východ a vyskočte hore. Choďte potrubím cez závory a uložte si hru. Prejdite okolo rúcajúcich sa kameňov a zakúzlite na znak na skale. Vyjdite hore, prejdite cez miestnosť tak, aby vás neprivreli steny a vráťte sa za ľavú stenu. Z miestnosti si zoberte fazuľky, choďte ďalej a zničte sliz. Na križovatke doprava, zoberte si fazuľky a uložte si hru. Zoberte si fazuľky a žabky, skočte dolu, takisto si zoberte cenné predmety a vojdite do veľkej miestnosti s muchami. Zničte všetky muchy, choďte doprava a zoberte si svetlo. Preskočte na druhú stranu, znova si zoberte svetlo, zničte muchy a znova preskočte na druhú stranu. Vyskočte hore, zničte škriatkov a vyjdite schodmi. Zoberte si fazuľky, pretrhnite lano, aby ste si otvorili východ a použite kúzlo na obraz pred vami. Zoskočte do vytvorenej jamy a z truhlice so zoberte fazuľky. Choďte ku koberci, zničte kraba a vyskočte hore. Použite kúzlo na znak na strope, poberte si fazuľky a choďte ďalej potrubím.
Secrets (secrets: 4, BC: 1)
Vojdite do miestnosti s krabmi. Zakúzlite na znaky na stranách a dva ľubovoľné kraby hoďte na znaky na zemi. Zvyšným krabom sa vyhnite a choďte ďalej. Odblokujte si koberec a vyskočte hore. Zničte muchu a škriatkov a za odmenu sa vám otvorí tajná miestnosť s prísadami a Gargoylom. Zoberte so prísady a svetlo. Prejdite cez most a z tajných miestností si zoberte fazuľky a žabky. Skočte dolu, pretrhnite laná a uložte si hru. Zničte slimáky, choďte nakoniec do poslednej uličky a zničte muchy. Vyskočte na koberci, pretrhnite lano napravo a preskočte na druhú kladku. Takisto pretrhnite lano a skočte na zem. To isté zopakujte v druhej uličke. teraz sa vydajte strednou uličkou a zoberte si poslednú bronzovú kartu. Prejdite ďalej, zoskočte dolu, zoberte si fazuľky a uložte si hru. Zoskočte dole a utekajte čo najrýchlejšie, pretože sa na vás valí skala. Cestou ničte kríky, ktoré vám zavadzajú. Potom skočte dolu, zoberte si prísady a uložte si hru. Naskočte na hojdačku, pretrhnite lano a počkajte kým hojdačka prevalí stenu. Na druhýkrát z nej vyskočte a choďte ďalej. Bazilisk
Najprv prejdite okolo hadích hláv, a potom si zoberte prísady a navarte si elixíry. Teraz si uložte hru.

1. časť
Nasmerujte kúzla na Baziliska a vystreľte. Dávajte si pozor na to, že Bazilisk občas opustí svoju noru.
2. časť
Keď vyjde Bazilisk zo zeme, vystreľte mu do papule lúč. Takto postupujte ďalej a vyhýbajte sa slizom, ktoré vystrekuje.
Ukážka: Harry sa vráti s Ginny a Ronom naspäť hore a povie profesorovi Dumbledorovi, čo sa stalo.
Koniec
Najprv si pozbierajte všetky vynechané strieborné a bronzové karty ak ste nejaké vynechali. Môžete si ich aj dokúpiť, a potom choďte do Gold Wizard card challenge a pozbierajte zlaté karty. Nasledovne môžete dohrať všetky metlobaly. Takisto sa snažte vylepšiť si časy v jednotlivých skúškach z kúziel za body.

NOVÝ TAJNÝ CHALLENGE
V hre je ešte bonusová challenge (Gryffindor challenge), ale tá sa dá, bohužiaľ, otvoriť len pomocou cheatu. Je celkom dobrá a preto nechápem, prečo sa nedá otvoriť aj normálnou cestou:
aktivujte Debug mode
nájdite súbor game.ini (vo windows XP: My DocumentsHarry Potter II) v adresári hry a choďte dole na:

Under [HGame.baseConsole] change
bDebugMode=False
na:

bDebugMode=True

Zapnite hru a použite:
F2 – zoznam levelov (aj s Gryffindor challenge), kliknite, ktorý si chcete zahrať F4 – všetky kúzla
Alebo choďte na vrchol Chrabromilskej klubovne k zavretým dverám, ktoré sa nikdy neotvoria, postavte sa oproti nim, zatlačte DEL a držte šípku dopredu. Keď prejde obraz cez dvere, znovu zatlačte DEL a choďte dopredu.

Autor: Bmatias

Online kníhkupectvo BUX.sk