Call of Duty SK (MixerX)

Call of Duty – slovenská lokalizácia
verzia lokalizácie 1.2
pre všetky jazykové verzie hry

Inštalácia:
Inštalácia lokalizácie je jednoduchá. Stačí spustiť inštalačný program a riadiť sa jeho pokynmi. Ak inštalačný program sám nenájde umiestnenie priečinka hry, môžete ho nastaviť ručne. Ak máte nainštalovanú niektorú z predchádzajúcich verzií lokalizácie, jej odinštalovaním predídete prípadným technickým chybám inštalátora, ktorých pravdepodobnosť výskytu je však minimálna. Pred inštaláciou je vysoko odporúčané zatvoriť všetky aplikácie, ktoré by mohli nejakým spôsobom narušiť správny priebeh inštalácie, vrátane antivírusových programov. Niektoré antivírusové programy zabraňujú inštalátoru otvoriť aplikácie, ktoré sú pre úspešný priebeh inštalácie potrebné.

Inštalácia do hry distribuovanej cez Steam:
Inštalátor by mal nájsť cestu k hre aj v prípade, že vlastníte Steam-verziu. Ak sa tak nestane, zadajte cestu ku kľúčovému priečinku hry, obvykle „C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Call of Duty\“.

Odinštalácia:
Po spustení odinštalačného programu sa vám v hre obnoví pôvodný jazyk, a to v textovej i grafickej časti hry.

Obsah lokalizácie hry jedného hráča (Single player):
Lokalizované sú všetky texty hry s úplnou diakritikou, vrátane hodností vojakov, prekreslených textúr a otitulkovaného záverečného videa.

Obsah lokalizácie hry viacerých hráčov (Multiplayer):
Lokalizácia hry viacerých hráčov prekladá všetky texty hry okrem názvov typu hry a iných zaužívaných výrazov (killcam, …) s úplnou diakritikou vo všetkých častiach. Diakritika je plne funkčná v každej verzii hry, nijako neruší priebeh hry ani kontrolu súborov proti cheatovaniu.

Autor:
MixerX – lokalizácia textov, textúr a videa, diakritika, testy, korektúry a inštalátor
mixerx@centrum.sk, www.lokalizacie.sk

Verzia hry:
Lokalizácia bola vytvorená z anglickej verzie hry 1.5b, no bola testovaná aj na verziách 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5. Overená je aj kompatibilita s hrou distribuovanou cez Steam. Texty a textúry pridané do aktualizácií sú preložené tiež, takže je lokalizácia určená pre všetky doteraz vypustené verzie hry. Slovenská lokalizácia sa môže biť s inými nainštalovanými lokalizáciami datadisku United Offensive. Kvôli iným názvom lokalizovaných súborov odporúčam neinštalovať iné lokalizácie datadisku, ale stiahnuť slovenskú na stránke www.lokalizacie.sk, ktorá je plne kompatibilná. Takisto sú obe lokalizácie plne funkčné so všetkými oficiálnymi jazykovými verziami hry. V prípade, že vlastníte verziu hry 1.0 alebo 1.2 s nainštalovanou lokalizáciou a nainštalujete novšiu aktualizáciu hry, odstráňte súbor „pakz.pk3“ v priečinku „Call of Duty\Main“.

Zmeny vo verzii 1.2:
– celkový prepis terminológie
– úplná korektúra všetkých textov
– správne aplikovanie prekladu hodností vojakov
– zmena vzhľadu a konfigurácie diakritických znakov
– opravené chybné zobrazovanie diakritických znakov v hre viacerých hráčov
– zosúladená hra viacerých hráčov, návrat k nepreloženým názvom máp, typov hry a inej terminológie
– pridané titulky k záverečnému videu

Dôležité upozornenie:
Po nainštalovaní lokalizácie nebudú funkčné staršie uložené hry. Je to spôsobené tým, že hra si ukladá do pamäte presnú podobu jednotlivých súborov. Rovnaká situácia nastáva po aplikovaní hociktorej z oficiálnych aktualizácií.

© MixerX 2006-2010, všetky práva vyhradené.

STIAHNUŤ PREKLAD: http://www.lokalizacie.sk/preklady/18-call-of-duty/

 

call-of-duty-sk-mixerx-screenshot

Online kníhkupectvo BUX.sk
Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.