101st Airborne In Normandy

Pre aktiváciu cheatu, zadajte príslušný kód bez medzier (Príklad: IHAVEYOUKNOW). 


 I HAVE YOU KNOW ..... všetci Nemci na mape sa vzdajú
 WEASEL .............. sprístupní všetkých vojakov dostupných na danej mape
 TRAITOR TRAITOR ..... vybraný vojak sa vzdá nepriateľovi
 HO HO HO ............ vyzbrojí vojaka nemeckým guľometom MG-42 a dvoma pásmi nábojov
 ANGRY MAN DINNERS ... jedlo pre vojakov
 BEEF ................ zabije všetok dobytok na mape
 YOU GO SQUISH NOW ... všetci nemeckí vojaci na mape zomrú (funguje aj HELL LIVE)
 PRISION POD ......... žiadni parašutisti
 ROBOCOP3 ............ krvilační vojaci
 AIR NORMANDY ........ vojaci zoskočia na padákoch do Normandie
 I KNOW .............. ukáže všetkých nemeckých vojakov, ich výzbroj a interiéry budov*

* Cheat deaktivujete zadaním: HE KNOWS