Vietcong 1

1. Arrival/Prílet
Po trošku dlhom briefingu kde sa dozvite niečo o hlavnej postave hry, konečne dorazíte do tábora Nui Pek. Prvé čo v tábore máte urobiť je stretnúť sa s kpt. Rosenfieldom v TOC (Takticko Operačné Centrum, má Americkú vlajku na streche). Nemusíte ísť za ním hneď môžte sa aj zoznámiť s táborom a napr. Aj s Bronsnom, ktorý opravuje auto, alebo Crockerom ktorý lieči vojaka CIDG. Potom keď už dôjdete za kpt. Rosenfieldom tak vás zavdedie do „izby“, ktorá nieje práve 5 hviezdičkový hotel. Potom si hodte veci na postel, zoberte pištol a zájdite na strelnicu. Keď budete strielať Hornster vás bude chváliť alebo bude plakať, keď uvidí ako strieľate. Po tréningu na strelnici, príde po vás Crocker a pojdete na prvú misiu.

2. Medic Patrol/Lekársky výjazd
Po briefingu v aute prídete do dedinky. Zájdite ku staremu pánovi, on vám da ryžové víno. Po kratkej chviľke zaútoči vietcongský sniper s mosinom. Vašou ulohou bude zabiť snipera. Najprv zájdite za Rosenfieldom a Crockrom. Sledujte Crockera. Dôjdete až na pole, kde Hawkins povie že to ide preveriť. Nič iného vám neostáva, musíte to ísť preveriť. Keď dôjdete na kopec, bude tam krv. Máte dva možnosti. Buď pojdte naspäť do dediny, alebo pôjdete do džungle. V džungly sú iba traja vojaci. Zabite ich, prehladajte ich a vráťte sa naspäť do dedinky. To je všetko.

3. Three Canyons/Tri kaňony
Na začiatku misie vás vysadí vrtulník v džungly. Prvé čo, choďte za Nhutom. Potom zavolá Defort na veliteľstvo že ste v poriadku. Hneď zojdite dole kopčekom a čakajú vás dve pasti. Na všetky vás upozorní (pasti zneškodnité tak, že sa k ním pridete blízko a stlačíte Enter). Prvá pasca je klasická granatová a tá druhá je bodcová. Po prvej pasci na vás zaútočia asi traja vietcongovia. Dajte si pozor. Pokračujte smerom dole a tam je druhá pasca (pozerajte sa na zem). Po druhej pasci pokračujte doľava a pod skalami je tretia pasca, ktorá je v zemi (bodce). Po chvíľke sa vám ozve rádio. Dostanete sa do druhej časti misie. Pod kaňonom je veľa vojakov NVA. Zabite ich všetkých, ak budete stíhať. Keď chcete nájsť čo najviac pastí, všetko vždy prehľadajte. Túlajte sa po džungly. K prvej zásobe sa dostanete tak, že pôjete smerom dole do kaňona. Ale pôjdete hore. Tam je pasca. Zničte ju, pokračujte a po chvíľke dôjdete k zásobam. Vyhoďte ich do vzduchu. Potom sa vráťte naspäť do kaňona. Tam je najťahšia časť misie. Máte málo miesta, veľa nepriateľov. Davajte si hlavne pozor na sniperov. Na konci priesmyku zavoláte naspať do základne. Ni povedia že máte pokračovať. Pokračujte hore. Tam bude zopár nepriateľov. Pokračujte po moste a zachvíľku sa dostanete do križovatky. Tam je značka, že je tam skladisko. To skladisko je hneď pri tej značke (je v tráve inej farby). Zničte ho. Po chvíľke dôjdete zas k skladisku, ktorý je tiež pod zemou. Zničte ho, zoberte si poprípade náboje a utekajte. Po chvíľke dôjdete k mostu číslo 2 a tam si pozriete vietcongov cez dalekohľad (klávesa B). Potom pokračujte smerom k vode. Keď už prídete k vode, pokračujte smerom proti prúdu. Tam vyzabijajte nepriateľov, pokračujte k poslednému skladisku a zničte ho. Potom dôjdete len k vodopádom a vylezte opatrne hore. Dostanete sa tak do tretej a poslednej časti misie. Sledujte Nhuta, po chíľke nájdete zásobnik do AK-47. Vezmite ho, potom dôjdete k zranenému dedinčanovi. Crocker ho ošetrí. Potom vá dovedie do dedinky. Po chvíľke zaútočia vietcongovia. Zabite ich, príde po vás helikoptéra. Nasadnite a letíte na základňu.

4. Midnightly surprise/Polnočné prekvapenie
Toto nieje žiadna misia, ale nejaká „medzimisia“. Hneď v úvode misie sa rozprávate s KPT. Rosenfieldom a priamo do TOC vnikne jeden Vietcong. Zabite ho! Potom vybehnite spolu s Hornsterom vonku. Vyzabijajte všetkých VC, ale pozor na mínomety. Vyčistite vnútro základni a potom sa dostavte k západnej bráne (ľahko nájdete). Pre istotu si zapnite baterku. Počúvajte Rosenfielda. On vám rozdá úlohy. Vy máte za úlohu spolu s Hornsterom vyčistiť vonkajší perimeter. Pozor na VC. Vyzabijajte všetkých vojakov a dostavte sa k tunelu (stojí tam veľa vojakov). Keď tam už dôjdete, nájdite Deforta a zavolajte Rosenfieldovi, potom zoberte C4 od Bronsna. Vojdite do tunela a plazte sa. Je tam jeden vojak. Keď dôjdete na koniec tunela, nevystrčajte hlavu z diery, mohli by vám ju odstreliť. Dajte tam C4 a bežte späť. Po briefingu ako zničily tunel je koniec misie.

5. Operation: Tin Can/Operácia plechovka
Vašou prvou úlohou je zničit ruské tanky vietnamcov. Vrtulník vás vysadí blízko mostu. Po tom čo pristanete, dostante sa k mostu. Tam už je jedna jednotka, tá vás bude kryť. Keď už prejdete cez most, vyčistite dva bunkre plné VC. No kedže vo Vietname boli dobrý vojaci prieskumníci pomylily si ruské tanky so starýmy vrakmi starých francúzkych tankov. Potom sa vydáte na kopec. Tam bude veľmi veľa vojakov. Vyzabijajte všetkých. Potom sa vydajte na druhú stranu, zničte granátom bunker. Potom sa vydajte s týmom do tunelov a vyndete na druhej strane. Pokračujte dole a je tu koniec prvej časti misie.

Pokračujte do údolia, zaútočia na vás vojaci VC. Zabite ich a pokračujte hore, vyčistite tunel. Vráťte sa dole a zachráňte HROT 3. Príde vrtulník. Potom máte za úlohu zachrániť dvoch vojakov. Pokračujte smerom na kopec. Nhut vás bude viesť. Po chvíľke nájdete prvého vojaka. Bude už mŕtvi. Pokračujte ďalej. Bude tam veľmi veľa vojakov VC. Keď ich už zabijete priletí vrtulník s KPT. Rosenfieldom. On vám povie že sa máte vydať do tunelov. Tak musíte.

Nezabudnite, že baterka sa zapína klávesou L !!!
Vojdite do prvej časti tunelov. Pokračujte až nespadnete do nejakej diery. To bude už veľmi dlhá 2. časť tunelov.

V druhej časti tunelov sú maximálne traja vojaci. Tých zabite. V týchto tuneloch sa nemôžte stratiť. Táto časť tunelov je veľmi ľahká, takže to nemusím viac popisovať.
Keď vyndete z tunelov, nasleduje mapka známa v MP ako ARRYOY. Je to trošku ťahšie. Je tu asi 20 vojakov, ktorý maju AK-47. Takže bacha na nich. Budú tu dve otvory v ktorých budu gulometníci (vrelo odporúčam granát na vyčistenie). Na tejto mapke sa nedá stratiť. Prvý otvor je v strede mapky a ten na konci. Na mapke je veľa kempujúcich vojakov VC. Na konci mapky máte za úlohu vojsť dnu do tunelov a pokračovať. Tunel bude pri poslednom otvore. Je blízko, je označený značkou a tráva je veľmi svetlá a ten otvor sa nachádza tak na stene. Musíte ho vidieť. Keď do vojdete, Hawkins niečo pokecá a pokračujete do tretej časti tunelov.

No, teraz ide najťahšia časť tunelov. Mám ju veľmi rád. Hlavne si davajte pozor na pasti (poznáte ich podľa iného tvaru zeme a inej farby, ale nieje ich tam veľa, ale pokiaľ sa nedu dať zneškodniť, tak sú to vchody do ktorých musíte vliezť), berte muníciu od vojakov VC, ale ňou aj šetrite. V tuneloch sa da ľahko statiť, ale ja používam na orientáciu tie svetelné tyčinky. Narazíte na veľa vojakov VC, ktorý vždy majú kamaráta pri sebe. Po dlhom čase dôjdete (ak teda dôjdete) k vysielačke. Dáte do nej C4 a padajte od tamadial. Potom dôjdete do miestnosti kde bol stratený voják. Budete ho aj počuť. Musíte pokračovať a o chvíľku sa dostanete z tunelov.

Posledná časť misie. Vylezite do džungle, zavoláte na základňu. Kapitám vám povie, že musíte ísť po džungly na miesto stretnutia. Na celej ceste máte veľa práce, pretože tam je dosť vojakov. Keď už dorazíte k mostu, prejdite po ňom a dôjdite do dedinky, kde zavoláte na základňu. Pokračujte v džungly, až pokiaľ nedôjdete ku piatim vojakom, tam bude most zo stromov. Prejdite po ňom a tam vás už bude čakať loď. To ešte nieje koniec, musíte chytiť M-60 a koste vojakov na brehu a lidiach. Po krátkom čase dôjdete k základni a to je koniec veľmi dlhej misii.

6. Papa Oscar Whiskey/ Po krk v bahne
Boli ste so svojím týmom vysadení v bažine. Máte za úlohu dôjsť do bodu BAKER (dedinka so zajatcom). Musíte sa preplaziť k dedinke, po ceste budete mať veľa vojakov na odstrel. Zabijajte ich pištolou s tlmičom. V tejto misii je zlé, že nevídite skoro nič. Ale následujte Nhuta. Po chvíľke chôdzy za Nhutom narazíte na dom, ktorý je však prázdny (ani tam nechoďte). Zachvíľku dôjdete k vojakovi, ktorý stojí na drevenom podstavci, zabite ho pištolou s tlmičom. Po chíľke dôjdete k skladisku munície, budete pod paľbou, kľudne vyberte hlavnú zbraň a koste komančov hnusných. Potom požiadajte Nhuta aby vás ďalej viedol k dedinke vietcongov. Po dlhej chvíľke dôjdete ku kopcu, budete musieť zabiť dvoch strážcov. Vy si zoberiete toho na ľavoa Nhut toho na pravo. Keď tam už dôjdete, bude krátke video s ďalekohľadom. Teraz inasleduje najťahšia časť misie. Musíte zachrániť vojaka Marva. Potichu dôjdite do dedinky (s tichou pištolkou), dôjdite ku takému šedému košu. Tam chvíľku počkajte, dajte signál Bronsnovi, ktorý odpáli sklad munície a vy rychle zoberte hlavnú zbraň a zachránte Marva. Utekajte naspäť na kopec, zavolajte odvoz a to je všetko.

7. Brush and sweep/Veľké bahenné upratovanie
Vrtulník vás vysadí na ostrovčeku. Máte za úlohu nájsť zajatcov a potom zničiť všetko čo vám príde do cesty. Strielajte nepriateľov, až pokiaľ vám nezavolá KPT. Rosenfield. Potom musíte nájsť pár zajatcov (vojaci majú ruky za hlavou) a dajte ich KPT. Rosenfieldovi (väčšinou sú dvaja). Potom pokračujte v zabíjani vojakov VC. Následujte Nhuta, postupujte po ostrovčekoch, keď už dôjdete na väčšie ostrovčeky bude tam aj veľa vojakov. Budete pomaly postupovať asi takých 20 minút, keď dôjdete na úzky a dlhý ostrovček. To už bude koniec misie.

8. Serpertina drive/ Jazda serpertinamy
Crocker (medik) vás požiada či by ste s ním, Defortom a Nhutom nemohli zajsť k chorému dedinčanovy. Nasadnete do Jeepu a idete do dedinky. Šoferovanie Jeepu je dosť ťažké tak radím dávať si pozor. Po chvíľke vám zavolá HOTEL-6 a budete musieť ísť pomôcť neďalekej PEVNOSTI LLDB, na ktorú zautočíly vojaci NVA. Dlho budete šoferovať Jeep a dôjdete k záterase, to už je všetko. V druhej misie už zachránite pevnost.

9. Castle/Pevnosť
Na začiatku máte pri ceste 3 VC. Pokračovaním ďalej dostanete za úlohu zničiť 3 minomety. Sú pozdĺž pláže, u každého mínometu sú asi traja VC. Keď zničite všetky minomety, pokračujte do základni na kopci a optom ju len bráňte. Bude to dlhý a krutý boj. Nemáte u Bronsna (ženista) tak musíte muníciou šetriť. V základni máte v jednej miestnosti veľa zbrani, tak ich využite. Je tam aj sniperka, zoberte ju. Na skále je jeden Vc (sniper) tak ho zabite. Potom si len zavolajte o odvoz a je to koniec misie.

10. Radio relay/ Rádiova prenoska
Odporučaná zbraň: M1 Garand s optickým zameriavaním Zo začiatku nič moc misia. Sedíte za guľometom vop vrtulníku. Strieľajte všetkých nepriateľov a po chvíľke uvidíte kopec, tam bude tým delostrelectva (dvaja muži), zabite ich. Potom asi 3 minútky krúžite nad prenoskou a ničte nepriateľov. Potom pristanete pri prenoske. Kryte prenosku zo všetkých strán. Používajte doporučenú zbraň. Budete musiet kryť prenosku asi 10 minút. Po každých cca 4 minutách bude trošku pauza, potom znova nabehne kopa nepriateľov. Ukladajte pomocou QUICK SAVE. Bude tu cca 104 VC tak máte čo robiť. V bočných bunkroch je aj Brokovnica a Granátomet. Najviac vám pomôže Crocker (medic) a Bronson (ženista). Po dlhej chíľke vás začnu VC bombardovať granátmy a po ešte dlhšej chvíľke príde po vá vrtulník. Získate bronzovú hviezdu za odvahu.

11. Po Tlong Karai/ Let na Po Tlong Karai
Na začiatku kecáte s Hornstrom, potom krátky Briefing v lietadle (o tom ako vás zostrelia). Táto misia je najkrajšia z celého Vietcongu (krásna príroda, atď). Máte za úlohu dostať sa z džungle na kopec Po Tlong Karai a dobyť ruiny. Musíte sa vydať spolu s týmom pešo na kopec, budete tam mať veľa nepriateľov a pastí. Na prvú pascu vás upozorni Nhut (stopar) a obídete ju. Potom narazíte na prvu stráž Vietcongu (dve zákopy s guľometmy, veľa vojakov NVA) zabite ich, zničte bunkre a pokračujte so stoparom Nhutom. Ďalej máte tretí a posledný bunker, zničte ho a pokračujte k malým ruinám. Tam bude veľa nepriateľov, zabite ich (zvyčajne vyzbrojený AK-47 a PPS). Potom asi po 5 minutách sa dostanete k skalám, vylezte hore a je tu koniec časti misie.
Dobývanie kopca: Bežte za stoparom Nhutom, až pokiaľ nenarazíte na postrielaný tým LLDB. Tam sa porozpraváte a pokračujete dobyjať kopec. Musíte podporiť dobýjanie kopca. Používajte leteckú podporu. Dávajte si pozor na gulometné hniezda a vojakov NVA v zákopoch. Týmy HAD DVA A TRY boly zostrelený musíte im pomôcť. Had dva je ten prvý tým LLDB a Had try dobýva kopec, ponáhľajte sa na pomoc. Keď tam už dorazíte zabite VC a ponáhlajte sa na kopec. Prejdite pomedzi ostnaté drôty. Na kopci bude veľa dier v stenách, bude tam veľa guľometov (odporúčam granáty). Potom keď už nebudete mať ísť kde, pôjdete znova do tunelov. Tunely niesú ťažké, sú krátke a poriadne osvetlené. Vedú na kopec k ruinám. Jediným ktorý prejdu po rebríku bede Crocker (zdravotník) a Defort (radista). Ruiny Po Tlong Karai: Je to obľúbená mapka pre MP známa pod menom NVA Base. Vylezte z bunkru a pozabijajte VC v bunkroch. Hneď po chvíly bude jedno PROTILIETADLOVÉ DELO tak ho zničte C4. Druhé je v strede mapky. Bude tu veľa nepriateľov. Budete mať za úlohu zobrať mapy od nepriateľského dôstojnika a nájsť cestu úniku VC. Ničte VC v základni až narazíte na dôstojnika, zabite ho (kontrolujte pre istotu všetkých vojakov) a on bude mať pri sebe mapy. To by mal byť koniec misie (keď ste zničily aj protielietadlové delá. Krátky briefing a vy idete znova do dlhých tunelov. Zával: Spočiatku veľmi jednoduchá misia, ako tunely. Je tu dosť dôležitých nepriateľov NVA (ako napr. Dôstojníci) zabijajte všetkých. Ak už zleziete po schodoch zbortí sa strecha a vy ste zavalený v časti tunelov. Pokračujte a čistite izby. Bude tam aj veľké skladisko munície, tak sa vyzbrojte. Je to pekná misia. Potom, keď už dôjdete do studni, bude tam veľa nepriateľov, po zavolaní VODCOVI SMEČKY skočte do studne a pokračujte v tuneloch. Je to dosť dlhý tunel tak ho poriadne ničte (aj vojakov). Zabijajte ich a kontrolujte či nemajú pri sebe niečo dôležité. Pokračujte až do tunelov, kde sa prepadnete. Bude tu smrad (ale vy to necítitie), je tu veľa zatopených miest tak vám tu dám ľahkú mapku:

MAPKA BY ROCKY !!!

Uteč: Podľa rozkazu sa máte odplaziť z dedinky VC (ale môžte ich aj pozabíjať). Je to dosť ťažká a veľká mapka (odohráva sa v noci). Cestou narazíte na veľa nepriateľských skupín. Budete si myslieť že idete zle, ale keď dorazíte k mostu cez rieku, bude to dobré. Na ostrovku bude jedna chatč ktorú obývaju dvaja vojaci VC. Tak ichzabite a podlpáľte im tu chatrč. Potom narazíte na ďalší most, ktorý vás zavedie priamo do chrámu. Zavolajte si o odvoz a keď už vystrelíte svetlicu tak sa na vás vrhnú nepriatelia. Zabijajte ich (stojte na schodoch) a ak už konečne dorazí vrtulník sadnite doňhzo a padajte.
Dostanete armadný kríž za zásluhy!

12. River/ Potok
Ďalšia misia v džungly. Vrtulník vás vysadí v džungly a vy máte za úlohu zneškodniť prípadne jednotky Vietcongov (NVA). Nechajte sa viesť Nhutom (stopar), pretože tu je veľa pastí. Prvá je hneď ako sa vydáte k modrej čiare. Zneškodnite ju a pokračujte. Narazíte na veľa nepriateľských síl a myslím že vám nemusím popisovať každú jednu. Keď sa už prebojujete ku koncu rieky nastáva koniec misie pri rieke a musíte sa vydaťdo džungle pretože cesta je zablokovaná.
Blízko dedinky Bahnar: Ste blízko dedinky Bahnarov, musíte sa k nej dostať. Bojujete v džungly, tiež tu bude celá jednotka NVA. Hneď na začiatku stráži jeden vojako VC jednu pasť, zabite ho a pasť zneškodnite. Po chvíly opäť na vás zaútočia vojaci NVA, vyzabijajte ich a pokračujte smerom k dedinke, pomocou stopara Nhuta, ktorý vás tam dovedie. Keď už dorazíte k mrtvolám Bahnarov, pokračujete v ďalšiej misii.
Dedinka Bahnar: Od mŕtvych Bahnarom sa vydajte smerom k dedinke, ak neviete cestu povedzte Nhutovi (stopar) a on vás tam zavedie. Dedinka Bahnarov bude vypálená a plno mŕtvych Bahnarov. Po chvíľke na vás zaútočia minomety NVA. Rozbehnite sa k vode. Tam zavelte Nhutovi aby vás viedol. Obídete ich a zničte ako prvé mínomety. Potom sa rozbehnite do lesa a ničte nepriateľov. Po 10 minútach zvolajte tým a bežte na pristávaciu plocu za riekou (kopec). Keď tam už budete zavolajte si celý tým a nakoniec zavolajte aj o odvoz. Bronsonhodí žltú dýmovnicu a vy znova musíte zavolať vrtulník, keď uz príde, stačí nastúpiť.

13. The Bride/ Most
Odporučaná zbraň: M1 Garand s optickým zameriavaním
Máta za úlohu spomaliť vojakov NVA a preto musíte zničiť most. Letíte vo vrtulníku a ničíte pomocou guľometu automobilovú divíziu NVA. Ničte vojakov a nechajte autá vybuchovať. Ak už dôjdete k mostu, ničte vojakov a ich autá. Nepodarí sa stihačkam most zničiť tak ste na rade vy. Musíte dôjsť k mostu, dať tam C-4 a utiecť vrtulníkom. Nič ťažké!

14. Comer/ Prichádzajú
Posledná misia, ale čo už, prial by som si aby bol Vietcong nekonečný. Vojaci NVA útočia na vašu základňu. Zoberte si M-16 a zabijajte vojakov NVA! Chyťte sa nejakého guľometu a koste vojakov. Raz za čas sa podarí vojakom NVA prehodiť cez ostnatý drôt nejaké drevo a prelezú do základne. Nevadí, zabite ich a mostík zničte pomocou granatometu. Keď už budú congovia útočiť vo veľkých skupinkách tak použite míny CLAYMORE (spúšťač je v každom bunkry). Prvý útok ste úspešne odrazily.
Príliš mnoho cieľov: No, prvý útok ste úspešne odrazily, ale je tu ďalší. Opäť veľa vojakov NVA a vy máte málo nábojov. Musíte opäť ničiť mostíky a zabijať vojakov v zákopoch. Je to kratšie ako prvý útok, preto veľa písať nebudem. Po nejakej dobe vás Kpt. Rosenfield vyzve aby ste sa stiahli do vnútorného perimetru, potom len odpaľte sud s výbušninou aktivátorom na rohu zákopu.
Posledný boj: No, je tu posledná časť poslednej misie. Máta smolu, lebo prišli tanky NVA. Máte za úlohu zničiť jeden tank a dostať sa preč zo základne. Postupujte s kamaratmi smerom k tanku. Pozor, je veľa vojakov NVA v zákopoch tak dávajte pozor. Keď už dorazíte k tanku tak použite C-4 a potom nasleduje pekný briefnig.

„Tvoje účast ve válce dočasně skončila. Byl jsi evakuován, se zbytkem přátelských jednotek, za tebou zůstaly kouřící ruiny, poseté mrtvými těly Vietnamců i Američanů…“

Celkom vojakov VC: 601
Mnou zabitých: 414

Vyskušajte si datadisk na Vietcong 1 s menom Vietcong Fist Alpha

Návod by: TRUCKERR1 http://www.cod.toki.ic.cz
E-MAIL: TruckerR_1@azet.sk
ICQ: 325475987

Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.