Call of Duty

Návod na hru „Call Of Duty 1“ (verzie 1,0 a na všetky patche)

Zopár rád:
Ak vám dôjdu náboje do spojeneckých zbraní (napr. Thompson, Bar,…) tak použite Nemecké zbrane Použivajte úkryty pred MG-42 (guľometom) a použite pušku (nie samopal) na zničenie obsluhy guľometu Používajte vykúkanie z rohu domov, atď
Zostante „krytý v dave“ spojeneckých vojakov

Americká Kampaň:

1. Training/Tréning
Táto misia je najľahšia zo všetkých. Ide predsa o tréning. Naučíte sa základné prvky pohybu a precvičite sa aspoň v streľbe a hádzaní granátov. Je to dosť krátka misia.

2. Pathfinder/Navigačný radar
Na prvú misiu je to dosť ľahké. Máte presmerovať radar, aby sa vaši spojenci mohly k vám dostať. Na začiatku ste zhodený z lietadla, potom zabijete jedného „šikajucého“ Nemca (viď.screen) a pokračujete smerom za hviezdou. Nájdete svojho nadriadeného (bohužial mŕtveho), zoberete mu radar a pokračujete k bunkru. Tam zabijete dvoch Nemcov (najlepšie hodiť granát) a pôjdete k tomu radaru . Počkáte kým dorazia vaši kamaráti. Potom len ako prvé odstreľte obsluhu guľometov. Potom len vyčistite domy a je tu koniec misie.

3. Burnville
Pokračujte smerom k domu, ale dávajte pozor na guľomety a míny, ktoré na vás posielajú Nemci. Puškou zabite obsluhu guľometu a potom len vyčistite dom. Potom pokračujte smerom von z domu. Pozor za ďaľším plotom je veľa nemecých vojakov, tak ich pomaly zabite. Potom pokračujte smerom k rozbitému domu a tam zabite 2-3 nemeckých vojakov. S bezpečnej polohy zabite obsluhu guľometu. Vojdite do zničeného domu kde bol guľomet , smerujte na pravo v dome a zabite dvoch mužov (obsluhu guľometu). Pokračujte a ničte protilietadlové guľomety jeden za druhým. Stači zabiť ochranku, položiť bombu na protilietadlové delá a utekajte sa skryť. Pokračujte tak ďaľšímy dvoma guľmetmy, po zničení všetkých protilietadlových diel sa stretnite so spojencamy na križovatke.

4. Dawnville
V minulej misii získanú dedinku chcú opäť získať Nemci. Začne to ráno, prudké bombardovanie, príchod 2 tankov a mnoho vojakov. Bezcitne zabijajte Nemcov! Po chvíli prídu 2 tanky. Protipancierové zbrane sú v kostole. Zničte 2 tanky a potom iďte smerom naspäť (tam kde ste išli v misii č.3). Tam vyzabijajte Nemcov, ktorý vždy prichádzajú. Potom sa vraťte naspäť a smerujte na križovatku, z ktorej zabočte do ľava, pokračujte. Zoberte SNIPRU a vyzabijajte obsluhu MG-42dvojek (guľometov). Pokračujte smerom k prvému guľometu. Tam je obsluha MINOMETU, zabite ju. Potom kráčajte smerom na Sever. Tam na vás už bude čakať auto.

5. Car ride/Jazda autom
Jednoduchá jazda autom. Máte za povinnosť doraziť k posilám. Zachvíľu vás chytí Nemecký konvoj. Vystúpite u auta aj so svojímy kamošmi a najdíte druhé auto. Keď auto najdete, tak kryte vojaka, ktorý štartuje auto. Potom pokračujete jazdou v aute, až kým neodítete z mestečka Nemcov. Potom dorazíte na veliteľstvo a koniec ľahkej misie.

6. Brecourt
So svojímy vojakmy sa ocitnete na poli. Pokračujete smerom na Nemecké línie protielietadlových zbraní, ktoré máte zničiť. Hneď na začiatku treba zničiť dve guľomety MG-42-jky. Potom pokračujte v čistení zákopov. Po vyčistený zákopov treba zničiť všetky delá. Keď dôjdete k samotnému zdravotníkovy tak krite SGT. Aby zachránil spojenca. Potom pokračujte v čistení zákopov. Po malej chvíli dôjdete k do malej dedinky. Vojdite do prvého domu, vyndite po schodoch a chyťte MG-42-jku. Zabijajte Nemcov. Keď zničite všetkých Nemcov pod oknami, tak vyndite z domu. Pokračujte so spojencami, ku poslednému delu. Zničte ho a je tu koniec misie.

7. Chateau
Vašou úlohou je zachrániť 2 spojeneckých dôstojníkov. Začínate so svojou spojeneckou jednotkou pred základňou Nemcov. Vašou prvou úlohou zneškodniť obsluhu guľometu MG-42. Keď ju zneškodnite zabite Nemcov na vrátnici. Potom s kamošmi pokračujete do zámku plného Nemcov. Kapitám vás pošle dovnútra s jedným vojakom. On vás bude kriť. Druhou úlohou je zobrať tajné dokumenty a zničiť rádio. Prvou cestou hore budu všetky dvere zavreté. Ako prvé vezmete tajné dokumenty. Potom, keď sa budete vracať otvoria sa vám dvere, v ktorých budú 2 nemecký vojaci, ale hore na balkóniky budú další dvaja. Zabite ich. Dostanete sa k radio stanici. Je za krbom, zatiahnite za ORLA, otvorí sa a môžte ju zneškodniť. Keď ju zneškodníte otvoria sa dvere a tam sú 2 Nemci. Potom prídu vaši kamoši a pôjdete zachrániť kapitána. Kamoš otvorí dvere pomocou výbušniny a otvoria sa dvere. ALE POZOR JE TAM NA ZEMI MG-42 TAK TAM HODŤE GRANÁT! Pokračujte dole po schodoch a zachrínite kapitána. Potom pokračujte smerom naspäť, ničte Nemcov. Dostanete sa k oknu, vindite a je tu koniec misie.

8. Pow camp/Väzenský tábor
Začínate cca 150 metrov od Nemeckého väzenského tábora. Na celú misiu máte 10 minút! Potom dorazia všetky spojenecké sily Nemcov, je skoro nemožné to prežiť! Máte za úlohu priplížiť sa k Nemeckej stráži a zneškodniť obsluhu guľometu MG-42 a 3 mužov. Máte na to sniperu SPRINGFIELD. Zneškodnite najprv obsluhu guľometu, potom pokračujte vojakmi. Nechodte na cestu, mohlo by vás zraziť auto so spojeneckými vojakmi. Prebojujte sa ku kapitánovi cez kuchynku, dvor, bránu, … až ku väznici s kapitánom. Potom sa vraťte naspäť takou istou cestou akou ste prišli. Prebojujete si cestu ku nákladiaku a to je cela 10 minutová misia.

Britská kampaň:

9. Pegasus night/Pegaus v noci
Prvá britská misia. Letíte s kamarátmi v lietadle, máte z auúlohu udržať most v poriadku. Letíte v noci a nepristanete nejako ukážkovo. Nemecký vojaci si vás aj tak nevšimnú. Začnete paľbu na Nemecký bunker. Hlavne na obsluhu guľometu. Potom pokračujte smerom k mostu. Zabíjajte Nemecov na druhej strane mostu. Keď sa dostanete na druhú stranu mostu, zachviľku príde Nemecký tank. Iďte za kapitánom, ktorý vám povie že máte ísť za ženistom, s ktorým pôjdete za flak dela. S tým zničite tank a vratite sa naspäť ku kapitánovi. To je celá noc.

10. Pegasus day/Pegaus cez deň
Ráno sa zobudíte na Nemecký útok. Bežte na západ a odstrelujte vojakov. Po chvíľke neudržíte Nemcov a budete nútený sa stiahnuť. Budete mať úlohu kryť vojakov pomocou guľomwtu MG-42 na moste. Potom čakajte na posily (5 minút) a ničte tanky pomocou flak dela. Môžte ničiť aj pomocou bazooc, ktoré sú umiestnené pred bunkrom aleb v bunkry. Čakajte na posily. Keď už dorazia posily tak sa stretnite s kamošmi pred bunkrom.ň

11. Dam/Priehrada
Od začiatku štartu použite SNIPERKU a zabite všetkých vojakov ktorých uvidíte. Potom pokračujte smerom na hrádzu a tam ničte protilietadlové zbrane. Ale tak v strede je asi 5 vojakov a jeden guľomet MG-42, použite SNIPERKU tiež. Pokračujte smerom do dverí smerujúcich do vnútra priehrady. Tam máte za úlohu vyčistiť priehradu a zničiť generátory a delá. Potomsa vraťte naspäť na vrch priehrady kde vás čaka KPT. PRICE.

12. Truck ride/Jazda dodávkou
Spolu s KPT. PRICEM a Waltersom ste v dodávke na ktorú útočia Nemecké autá. Ničte ich pomocou BAZOOCI ale šetrite. Po chvíľke prejdete po moste, ktorý ale nevybuchne. Máte za úlohy kryť Waltersna so SNIPROU a nedovoľte Nemcom prejsť cez most. Potom pokračujte dalej, neskôr budete mať za úlohu zostrelovať motorky. Po chvíľke vás začnú sledovať dve dodávky, ale nezničite ich lebo to už je koniec misie.

13. Airfield/Letisko
Dôjdete na letisko. Prídete až k protilietadlovému delu, ktorým budete ničiť lietadla ŠTUKY. Keď uvidíte na pristávaciej ploche lietadlo, tak doňho nestrielajte, je to vaša jediná cesta preč. Krite lietadlo, potom pustite DELO a nastúpte do auta. To je všetko.

14. Ship/Loď
No, táto misia bude stáť život KPT. Prica. Vašou úlohou je zneškodniť dobreé vybavenú nemeckú loď. Ukradnete nemeckú loďku, ktorou dôjdete k nemeckej lodi. Tam sa KPT. Price so svojou Nemčinou oklame stráže a kapitána lode. Dôjdete k muničnému skladu, zabijete stráže a môžte zobrať zbrane a výbušniny. Potom máte za úlohu zničiť lodné kotle a zobrať lodný denník. Potom sa čím skôr musíte dostať naspäť k lodi a uniknúť.

Ruská kampaň:

15. Stalingrad
Prvá Ruská misia. Začináte na lodi plnej Rusov. Bombarduju vás cestou cez rieku Volgu Nemci. Jediné čo máte na lodi urobiť je počuvať a klaknúť si (keď si neklaknete tak vás zabijú). Keď dôjdete k dockom, vystúpite a vaš loď vybuchne. Pokračujte do davu, dostanete náboj do Mosina Nagana. Bežte smerom za hviezdou na kompase. Dôjdete k ostrelovačovi. Ten vám da úlohu. Len ho počúvajte a dostanete sa živý do bezpečia. Keď prídete k autu, ostrelovač zabije komisára. Bežte do toho domu a tam ostante až do náletu. Keď už prestane hluk, bežte po kopci. To je koniec prvej misie.

16. Red square/Červené námestie
Stále bez zbrane. Čakajte na rozkazi. Keď začne pískať seržant tak utekajte, zoberte jednu sniperku a nabojov budete mať veľa. Bežte ku soche STALINA a poď ňou je ďaľší pomocník sniper. Ten vám da rozkaz. Bežte doprava od sochy, do budovy vletí raketa, rozbije sa stena. Pozabijajte všetkých Nemcov. Bežte po schodoch (ale davajte pozor na ona, zabijajte nemcov na druhom bloku). Keď dôjdete hore, chyťte SNIPERKU a zabite najprv NEMECKÝCH DOSTOJNÍKOV (sú štyria) a potom zabijajte obsluhu guľometov MG-42. Keď to splníte tak utekajte naspäť s kamarátom dole k budove a čakajte na nálet. Nálet zničí tanky. Bežte k tunelu, ktorý je napravo od budovy pri ktorej boli Nemecký dôstojníci.

17. Train station/Vlaková stanica
V tejto misie sa nemôžte stratiť. Davajte si pozor čo je za rohom. Môžu tam byť guľomety, alebo vojak. Na vyčistenie ďalekých guľmetov použivajte sniperku. Keď máte možnosť držte sa v zákopoch. Nepoužívajte guľomety ale radšej sniperku. Potom len dorazíte k majorovi a to je všetko.

18. Sewer/Sever
Táto misia sa odohráva v kanáloch. Nedá sa tu stratiť, ale davajte hlavne pozor čo je za rohom. Keď je diera v stene davajte pozor na sniperov. V kanáloch je veľmi tvrdý odpor. Po dlhšom čase prídete ku svojím vojakom, s ktorými budete pokračovať. Keď dôjdete k vojakom ktorý si pod paľbou (pred domom, na konci kanálu) použite sniperku na vyčistenie budovy. Potom pokračujte do pravej izby a skočte do jamy. To je všetko.

19. Pavlov
Na začiatku misie vás veliteľ Pavlov oboznámy s misiou. Len držte hlavu dole v zákope. Iďte na koniec zákopu a zoberte si SNIPERKU. Máte za úlohu kryť jedného z vojakov. Nemecký snipery budú v budove. Keď dokončíte rýchle behajte k tomu domu, lebo na vás útoči letectvo Nemcov. Schovajte sa pred stenou v budove a pomaly ničte obsluhu guľometov MG-42. Keď to dokončíte pozabijajte vojakov v oknách a rozbehnite sa do budovy. Ďalej vyčistite budovu (od suterénu až hore na strechu), potom sa stretnite s veliteľom na 2. poschodí. On vám povie že prichádzajú Nemci. Máte k dispozícii protitankové zbrane na 2. a 3. poschodí, tak ničte tanky. Davajte pozor v budove, lebo tam prichádzajú Nemci. Potom dôjde posila a stretnete sa pred budovou.

20. Factory/Továreň
Ste pred továrňou a dobite ju. Nemôžte sa stratiť, tak cetu popisovať nebudem. Dôjdete až na dvor. Kde končíte túto misiu.

21. Railyard/Železnica
So spojeneckýmy vojakmi vybehnite vonku. Schovajte sa za bedňami napravo. Odtiaľ zabijajte vojakov. Potom sa vydajte smerom k guľometu. Pokračujte doľava, zničte obsluhu guľometu a vojakov. Prebehnite k zákopu naľavo a zoberte si bazoocu. Ničte tanky. Keď ich doničíte tak pokračujte do garáže. Na konci garáže sú dvere. Vojdite tam, pozabijajte vojakov a stretnite sa vonku so svojímy kamarátmi.

22. Tank drive country/Cesta tankov po krajine
Najskôr ovládanie tanku:
ŠIPKAMY SA POHYBUJETE NORMÁLNE, LEN NAMIESTO MYŠKY SA OVLÁDAJTE ŠÍPKAMY. MYŠKOU OVLÁDATE LEN HLAVEŇ TANKU.
Idete so svojou kolonou k mestu. Dávajte si pozor na nepriateľské tanky. Prvý odpor je pred mostíkom a ďaľší za mostíkom na druhej strane rieky. Posledný odpor je pri konci misii. To v pohode zvládnete.

23. Tank drive town/Jazda tankom po meste
Tentokrát ste v meste. Davajte si pozor na pechotu, ktorá ma bazooci a chce vás zničiť. Sledujte váš spojenecký tank. Keď sa už prebojujete na námestie, zničte FLAKy. Dávajte si pozor na prichadzajúce tanky. Dôjdite na koniec kde je protilietadlový guľmomet. Zničte ho. To je koniec misie.

Finálna Americká misia:

24. Hurtgen
Po briefingu bežte za svojou čatou, ale dávajte pozor na míny. Bežte až sa dostanete k ceste, potom utekajte na kopec. Za ním je očakavaný bunker s hľadanými dokumentmy. V prvom bunkry sú prvé dokumenty na stole, v ďaľšiom bunkre sú na stolíku s rádiom. Potom si zoberte BAZOOCU a zničte tanky. Potom pokračujte na cestu a misiu máte za sebou.

Finálna Britská misia:

25. Rocket/Raketa
Spolu s Walterom bežte zničit dva protiletecké guľomety. Následujte Waltera a on vás tam zavedie. Nemôžte zablúdiť! Kryte Waltera a on bude kryť vás. Na ceste sú rôzne nepriateľské bunkre, tak davajte pozor na guľomty MG-42. Obsluhu guľometov odstraňujte so SNIPERKOU. Potom dôjdete na cestu, kde uvidíte konvoj nemeckých dodávok, tie sa zničia minamy od kamošov . Potom s kamarátmi pokračujete zničit V2 rakety. Najprv zničte bunkre a MG-42 guľomety. Potom sa vydajte naplnit rakety V2 palivom (ale dávajte pozor bunkre sú plné Nemcov!!!), keď už naplníte palivo tak sa vráťte naspäť k raketám V2. Dôjdite k raketám V2 a pripevnite na ne výbušniny. Keď rakety vybuchnú uniknite severným bunkrom.

Finálna Ruská misia:

26. Berlin
Spolu s niekoľkýmy vojakmi sa vydajte vyčistiť cestu niekoľkým spojeneckým tankom. Musíte zničiť TRI DELÁ a jeden Nemcký tank TIGER. Najprv zničíte jedno delo, potom tank (ale dávajte pozor, musíte k tanku príksť pomaly z ľavej strany, potom si pri tanku klaknúť a prejsť pod guľomet, potom stačí už iba dať bombu na tank a utekať). Potom zničte ďalšie delo a vydajte sa smerom k múru, tam vám tank odstrelí dieru a pokračujte k RIŠSKEJ SNEMOVNI. Snemovňa je veľmi dobre bránená. Počkajte si na posily tankov a spojeneckých vojakov. Potom vojdite do snemovni, vyčistite ju a už len stačí na strechu dať Ruskú vlajku.

KONIEC HRY, BLAHOŽELÁM!!!

Návod by: TRUCKERR1 http://www.cod.toki.ic.cz
E-MAIL: Toki_KaT@azet.sk
ICQ: 325475987

Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.