UberSoldier SK

Slovenčina do hry UberSoldier

pre verziu hry 1.0

Veľká vďaka patrí MixerXovi, ktorému sa na internete podarilo nájsť extraktor pre archívy použité v tejto hre. Bez jeho pomoci by tento preklad ani nebol vznikol. Ešte raz, vďaka!

Inštalácia:
Po spustení tohto súboru sa riaďte inštrukciami. Inštalátor by mal sám nájsť cestu ku hre, ale pokiaľ sa tak nestane, zadajte ju sami.

Informácie o preklade:
V hre sú preložené všetky dostupné texty. Keďže videosekvencie nie sú otitulkované ani v originálnom jazyku, nebolo ich možné otitulkovať ani v slovenčine. Tento preklad sa dá aplikovať aj na rozohranú hru, keďže hra neukladá žiadne texty do uložených pozícií. Herné fonty boli upravené tak, aby všetky texty v hre obsahovali slovenské znaky, takže preklad je s kompletnou diakritikou.

Odinštalácia:
Kliknite na Štart è Nastavenia è Ovládacie panely è Pridať/Odobrať programy è UberSoldier: slovenčina. Všetky nahradené a zmenené súbory sa vrátia do pôvodného stavu tak, ako boli pred inštaláciou slovenčiny.

Upozornenie:
Tento preklad inštalujete na vlastné riziko a ja, ako autor, nepreberám žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy, ktoré sa u vás po inštalácii tohto prekladu vyskytnú.

So slovenským prekladom je zároveň nutné nainštalovať do hry tzv. „No-DVD crack“, ktorý upravuje spúšťací súbor tak, aby nebolo nutné vkladať do mechaniky pred spustením hry originálne DVD s hrou. Práve tento súbor totižto otvorene poskytoval časť herných textov, takže bolo možné vďaka nemu preložiť aj posledné zostávajúce slová.

Tým je tento preklad zároveň viazaný na originálnu licenciu hry, t.j. musíte byť vlastníkom originálu hry na to, aby ste mohli používať tento preklad, ktorého súčasťou je vyššie spomenutý „crack“. V opačnom prípade užívate tento herný produkt neoprávnene, čo je v rozpore so zákonom.

Odinštaláciou prekladu (viď odsek Odinštalácia) sa odstráni aj tento „crack“ a v hre sa obnovia pôvodné súbory tak, ako boli pred inštaláciou.

Copyright:
Tento preklad, vrátane inštalácie, je chránený zákonom o autorských právach a každé jeho kopírovanie, či modifikovanie bez súhlasu jeho autora je prísne zakázané.

Jozef „Ventil“ Kotuľák – jozef.ventil*seznam.cz

Stiahnuť slovenčinu4339 downloads
Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.