Will Rock SK

Názov: Will Rock
Verzia hry: 1.12 (európska)
Dátum zverejnenia: 20.2.2010

Práve inštalujete slovenský preklad textov do hry Will Rock. Preložené sú všetky hlášky a nápisy v hre, zmeny sa prejavia ihneď. Preklad nespôsobuje nijaké známe problémy s uloženými pozíciami preto môžete pokračovať v rozohraných hrách, po inštalácii nie je potrebný reštart PC.

Preklad nebol z časových dôvodov testovaný hráčmi v praxi, preto v prípade objavenia chyby v preklade, preklepov, akýchkoľvek iných problémov alebo pripomienok neváhajte kontaktovať autora na adrese: maidenskQhotmail.com, ako predmet správy uveďte „WILL ROCK“.

Skúšané na európskej verzii hry s patchom 1.12, kompatibilita s inými verziami (či americkým ekvivalentom) preto nie je zaručená, hoci vzhľadom na systém hry predpokladám že by nemal byť nijaký problém.

Nezabudnite si stiahnuť viac slovenských prekladov, cheatov, či slovenských obalov k hrám na stránke: WWW.SLOVENCINY.COM

Pre rypálkov (alebo aby sme sa vyhli zbytočným e-mailom):
******************************************
1.) Neprekladal som názvy ako quicksave, autosave a quickload, keďže je to notoricky známe
2.) Slovíčko „ladder“ je taktiež zaužívaný pojem od čias battle.net-u takže tiež som sa vyhol slovenskému ekvivalentu „rebríček“
3.) „Comon baby, light my fire!“ je narážka na text pesničky od kapely Doors
4.) Samozrejme, viem čo v skutočnom preklade znamená „Bullseye“ (je to v každom anglickom slovníku) ale v tom prípade by celá hláška stratila svoju dvojzmyselnosť.

UPOZORNENIE:
1.) Tento preklad bol vytvorený v rámci voľného času a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
2.) Preklad inštalujete na vlastné riziko a autor nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné softvérové či hardvérové škody spôsobené týmto programom alebo akoukoľvek jeho súčasťou.
3.) Je zakázané meniť alebo akokoľvek upravovať tento inštalačný program či preklad samotný, rovnako ako požadovanie finančnej kompenzácie zaň.
4.) Napriek tomu že je preklad freeware, pred jeho zverejnením na inej internetovej stránke či poskytnutím tretím osobám (napr. originálne herné CD/DVD) upovedomíte autora.

Online kníhkupectvo BUX.sk
Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.