Call of Duty: United Offensive SK (MixerX)

Call of Duty: United Offensive – slovenská lokalizácia
verzia lokalizácie 1.1
pre všetky jazykové verzie hry

Inštalácia:
Inštalácia lokalizácie je jednoduchá. Stačí spustiť inštalačný program a riadiť sa jeho pokynmi. Ak inštalačný program sám nenájde umiestnenie priečinka hry, môžete ho nastaviť ručne. Ak máte nainštalovanú niektorú z predchádzajúcich verzií lokalizácie, jej odinštalovaním predídete prípadným technickým chybám inštalátora, ktorých pravdepodobnosť výskytu je však minimálna. Pred inštaláciou je vysoko odporúčané zatvoriť všetky aplikácie, ktoré by mohli nejakým spôsobom narušiť správny priebeh inštalácie, vrátane antivírusových programov. Niektoré antivírusové programy zabraňujú inštalátoru otvoriť aplikácie, ktoré sú pre úspešný priebeh inštalácie potrebné.

Inštalácia do hry distribuovanej cez Steam:

Inštalátor by mal nájsť cestu k hre aj v prípade, že vlastníte Steam-verziu. Ak sa tak nestane, zadajte cestu ku kľúčovému priečinku hry, obvykle „C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Call of Duty\“.

Odinštalácia:
Po spustení odinštalačného programu sa vám v hre obnoví pôvodný jazyk, a to v textovej i grafickej časti hry.

Obsah lokalizácie hry jedného hráča (Single player):
Lokalizované sú všetky texty datadisku United Offensive vrátane sprievodných textov použitých zo základnej hry, ktoré však do základnej hry nezasahujú. Texty sú s kompletnou diakritikou. Ďalej sú lokalizované hodnosti všetkých vojakov a textúry. Preklad zároveň pretvára aj samotný názov hry na „Call of Duty: Spojenecká ofenzíva – datadisk“.

Obsah lokalizácie hry viacerých hráčov (Multiplayer):
Lokalizácia hry viacerých hráčov prekladá všetky texty hry okrem názvov typu hry a iných zaužívaných výrazov (killcam, …) s úplnou diakritikou vo všetkých častiach. Diakritika je plne funkčná v každej verzii hry, nijako neruší priebeh hry ani kontrolu súborov proti cheatovaniu.

Autor:
MixerX – lokalizácia textov a textúr, diakritika, testy, korektúry a inštalátor
mixerx@centrum.sk, www.lokalizacie.sk

Verzia hry:
Lokalizácia bola vytvorená z anglickej verzie hry 1.51b, no bola testovaná aj na verziách 1.4, 1.41, 1.50 a 1.51. Overená je aj kompatibilita s hrou distribuovanou cez Steam. Texty a textúry pridané do aktualizácií sú preložené tiež, takže je lokalizácia určená pre všetky doteraz vypustené verzie hry. Lokalizácia je určená pre všetky jazykové verzie hry. Lokalizácia nemusí byť kompatibilná s inými prekladmi základnej hry, preto odporúčam stiahnuť slovenský na stránke www.lokalizacie.sk.

Zmeny vo verzii 1.1:
– gramatické a štylistické korektúry
– opravené nesprávne zobrazovanie diakritiky v hre viacerých hráčov
– prepis textov v hre viacerých hráčov
– opravené nesprávne aplikovanie preložených hodností vojakov
– zmena vzhľadu a konfigurácie diakritických znakov
– odstránená chyba s neuposlúchnutím rozkazu v misii „Železničný most“ pre tých, ktorí nemajú aktualizáciu 1.5

Dôležité upozornenie:
Po nainštalovaní lokalizácie nebudú funkčné staršie uložené hry. Je to spôsobené tým, že hra si ukladá do pamäte presnú podobu jednotlivých súborov. Rovnaká situácia nastáva po aplikovaní hociktorej z oficiálnych aktualizácií.

© MixerX 2006-2009, všetky práva vyhradené.

STIAHNUTIE PREKLADU: http://www.lokalizacie.sk/preklady/18-call-of-duty/

Call of Duty MIxerX

Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.