CivCity: Rome SK

verzia prekladu: 1.01
pre verziu hry: 1.00

Inštalácia slovenčiny:
Spusťte inštalačný program a riaďte sa pokynmi inštalátora.
V prípade, že inštalátor sám nenájde priečinok s nainštalovanou originálnou hrou (vypíše sa hlásenie: ‚Hra civCity Rome nie je správne nainštalovaná!‘), zadajte cestu k priečinku hry ručne. (napr. : C:\Hry\CivCity Rome). Počas inštalácie sa spustí prídavný program, pomocou ktorého si nastavíte jazyk hra na Slovenčinu. Pomocou neho môžete kedykoľvek prepínať medzi angličtinou a slovenčinou.

Odinštalovanie:
Spusťte program ‘Odinštalovať CivCity Rím_SK.exe‘ v priečinku s nainštalovanou slovenčinou a riaďte sa pokynmi odinštalátora.
Po odinštalovaní sa obnoví pôvodný jazyk hry. (anglický)

Verzia:

Preklad je vytvorený z verzie hry 1.00
Bol testovaný na verzii 1.00 ale môže fungovať i na iných verziách.

Verzia prekladu: SK 1..01 (VIII. 2006) (Základná verzia prekladu)
Hra je preložená kompletne, s úplnou diakritikou, preložené sú aj textúry, nahrávacie obrazovky…

Upozornenie: Akékoľvek pripomienky ohľadom slovenčiny (informácie o ďalších projektoch, zlepšenia, poďakovania, tipy na iné preklady) zasielajte na adresy:

lojzoIV@gmail.com
slappy@pobox.sk
mixerx@centrum.sk

Autori prekladu:

Preklad textov a Testovanie
LojzoIV
Technika
Slappy
MixerX

V hre si pozrite Autorov!
Stiahnite si aj ďalšie preklady hier a programov z: www.Slovenciny.com

Informácia:

Tento program používate na vlastné riziko a jeho autori nenesú žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť !
Tento program je freeware a nesmie byť zaň poskytovaná žiadna finančná alebo iná náhrada!
Nemodifikujte súbory v tomto programe ani ho neuverejňujte na žiadnom inom mieste (CD, www server…) bez súhlasu autorov!
Tento preklad, vrátane inštalácie, je chránený zákonom o autorských právach a každé jeho ďalšie šírenie a modifikovanie bez súhlasu jeho autorov je prísne zakázané!

Stiahnuť slovenčinu7001 downloads
Online kníhkupectvo BUX.sk
Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.