Infernal SK

verzia prekladu: 1.01
pre verziu hry: 1.00

Inštalácia slovenčiny:
Spusťte inštalačný program a riaďte sa pokynmi inštalátora.
V prípade, že inštalátor sám nenájde priečinok s nainštalovanou originálnou hrou (vypíše sa hlásenie: ‚Hra Infernal nie je správne nainštalovaná!‘), zadajte cestu k priečinku hry ručne.
(napr. : C:\Program Files\Playlogic\Infernal).

Pozor!
Inštalátor musí počas inštalácie slovenčiny upraviť veľké množstvo súborov a preto pre správne dokončenie inštalácie potrebuje približne 1,1 GB voľného miesta na disku pre dočasné súbory. Inštalácia samotného prekladu môže trvať niekoľko minút, v závislosti od výkonu vášho počítača. Počas inštalácie sa budú postupne zobrazovať okná príkazového riadku, kde sa budú aktualizovať archívy a budú sa kopírovať potrebné súbory. Tieto okná nechajte otvorené, nezatvárajte ich ! Na niektorých operačných systémoch (Win95, Win98) nemusí aktualizácia archívov fungovať – je potrebné vždy ručne zavrieť okno po zobrazení správy. Inštalátor nahradzuje francúzsky jazyk a preto v prípade, že hra ostane v angličtine, prepnite si v menu v hre jazyk na Slovenčinu/Slovak. (Options – Language)

Odinštalovanie:
Tento preklad sa nedá odinštalovať. Ak chcete hrať hru opäť v angličtine, v menu Možnosti – Jazyk si nastavte Angličtinu (prípadne iný jazyk.)

Verzia:
Preklad je vytvorený z verzie hry 1.00 Bol testovaný na verzii 1.00, ale môže fungovať i na iných verziách.
Verzia prekladu: SK 1.01 (VIII. 2007)
Hra je preložená kompletne, s úplnou diakritikou, preložené sú aj textúry, nahrávacie obrazovky… Hra obsahuje aj titulky vo videách, ktoré neboli ani v pôvodnej anglickej verzii.

Upozornenie:
Akékoľvek pripomienky ohľadom slovenčiny (informácie o ďalších projektoch, zlepšenia, poďakovania, tipy na iné preklady) zasielajte na adresy autorov.

Autori prekladu

Preklad textov a testovanie
Slappy
slappyQpobox.sk <mailto:slappy@pobox.sk>

Oriešok
igoQszm.sk

Fonty, diakritika a technika
Slappy
unSigned Software

Poďakovanie
Termite za zaptool

V hre si pozrite Autorov!
Stiahnite si aj ďalšie preklady hier a programov z: www.Slovenciny.com

Informácia:
Tento program používate na vlastné riziko a jeho autori nenesú žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť ! Tento program je freeware a nesmie byť zaň poskytovaná žiadna finančná alebo iná náhrada! Nemodifikujte súbory v tomto programe ani ho neuverejňujte na žiadnom inom mieste (CD, www server…) bez súhlasu autorov! Tento preklad, vrátane inštalácie, je chránený zákonom o autorských právach a každé jeho ďalšie šírenie a modifikovanie bez súhlasu jeho autorov je prísne zakázané!
Copyright (c) 2007 Infernal SK tím. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť slovenčinu4874 downloads
Online kníhkupectvo BUX.sk
Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.