Plants vs Zombies SK

Inštalácia:
Inštalácia lokalizácie Plants vs Zombies je jednoduchá. Stačí spustiť inštalačný program a riadiť sa jeho pokynmi. Inštalácia lokalizácie je jednoduchá. Stačí spustiť inštalačný program a riadiť sa jeho pokynmi. Ak inštalačný program sám nenájde umiestnenie priečinka hry, môžete ho nastaviť ručne. Pre hru distribuovanú cez Steam musíte vybrať cestu k hernému priečinku sami, obvykle „C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Plants Vs Zombies“. Pred inštaláciou je vysoko odporúčané zatvoriť všetky aplikácie, ktoré by mohli nejakým spôsobom narušiť správny priebeh inštalácie, vrátane antivírusových programov. Niektoré antivírusové programy zabraňujú inštalátoru otvoriť aplikácie, ktoré sú pre úspešný priebeh inštalácie nevyhnutné.

Odinštalácia:
Po spustení odinštalačného programu sa vám v hre obnoví pôvodný jazyk, a to v textovej i grafickej časti hry.

Obsah lokalizácie:
Lokalizované sú všetky texty hry, teda ponuky, almanach, texty úrovní a autori, všetko s úplnou diakritikou. Ďalej je prekreslených všetkých 147 textúr obsahujúcich text, v čom je zahrnutá celá hlavná ponuka, Zombatar, nájdené listy a ďalšie sprievodné nápisy na ľubovoľnom mieste v hre.

Autori:
jojo3696 – lokalizovanie textov hry, testovanie

chano.jozef@gmail.com

MixerX – korektúry, diakritika, textúry, testovanie a inštalátor

mixerx@centrum.sk, www.lokalizacie.sk

Verzia hry:
Lokalizácia je určená pre anglickú škatuľovú verziu, anglickú škatuľovú verziu Game of the Year a anglickú verziu distribuovanú cez Steam. Inštalátor automaticky určí, pre akú verziu hry má lokalizáciu nainštalovať. Je dôležité, aby ste mali v hlavnom priečinku hry súbor „main.pak“, ktorý býva odstránený pri inštalácii rôznych herných modifikácií. Bez tohto súboru nie je možné lokalizáciu nainštalovať.

© jojo3696 a MixerX 2011-2013, všetky práva vyhradené.

STIAHNUTIE PREKLADU: http://www.lokalizacie.sk/preklady/31-plants-vs-zombies/

plants-vs-zombies-slovencina-screen-01

Online kníhkupectvo BUX.sk
Na portáli Slovenciny.com pôsobí od roku 2010. Okrem administrácie portálu sa vo voľnom čase snaží prekladať hry do slovenčiny. Medzi obľúbené štýly hier partria RPG, FPS, survival horory a stratégie.