Tomb Raider: Legend

AUTOR : Peter Sit – SITIČ
e-mail : sit@post.sk

1.-BOLÍVIA – Tiwanaku

Ako vždy na úvod nejakej hry je animačka takisto aj v tejto v ktorej Lara je malé dieťa a je s matkou v lietadle, odíde im jeden motor a havarujú. Vtom sa už animačka preniesla do súčasnosti v ktorej Lara prekonáva hory v Bolívii.
Keď animačka skončí Lara sa ocitne na vrchu týchto hôr takže choďte dopredu. Na pravo máte prvú prekážku, ktorú preskočíte (SPACE), na druhej strane máte vodopád, po pravej strane máte prvý artefakt. Zoberte ho (E), preplávajte vodu, vylezte na pevninu a skočte na vyvýšeninu nad Larou. Nasleduje animačka v ktorej prvý krát uvidíte svoje PDA v ktorom si môžte prezerať rôzne veci o hre (TAB).
Pred sebou uvidíte skalu, ktorú potlačíte aby ste sa mohli dostať ďalej (E). Skočte dolu a tam nájdete ďalší artefakt. Vráťte sa a skočte na skalu pred sebou. Na skale je liana po ktorej vyleziete hore, po pravej strane je zavesená ďalšia liana na ktorú preskočíte a s tej skočíte na skalu v pravo. Na konci skaly je zavesené lano po ktorom sa prehupnete na druhú stranu. Je tam jaskyňa, je v nej tma takže si môžete zapnúť baterku (DELETE). Na konci jaskyne preskočte na skalu pred vami, potom vyskočte na výčnelok nad vami po ktorom prerúčkujete až na koniec odkiaľ preskočíte na skalu vľavo.
Pôjdete po vodopádiku hore, ale dajte si pozor lebo oproti vám sa začne valiť guľa (ako v Indiana Jones ). Uvoľní sa vám cesta. Dôjdite až k drevu, ktoré bude zavesené nad vašou hlavou, skočte naňho, z neho na kratšie pred vami a z neho na výčnelok pred vami. Odrazte sa doprava na výčnelok a potom už len vyskočíte a vydvihnete sa hore. Spustí sa animačka v ktorej uvidíte vojaka ako telefonuje zastreľte ho (môžete použiť bullet time), môžete mu zobrať lekárničku (MAX. 3). Prídite až k drevu, otočte sa dozadu, tam sa zachyťte o výčnelok, prerúčkujte doprava a vyskočte hore. Zhoďte skalu na drevo, ktoré je pod vami, skočte dole a po pravej strane máte ďalší artefakt. Zoberte ho, postavte sa na skalu a skočte na konár nad vami, z neho na skalu oproti, vydvihnite sa hore a pred sebou uvidíte podobizeň nejakého ťulpasa prídite k nej a pritiahnite ju k sebe (Q+E). Rozbije sa a vy môžete prejsť. Zase vás čaká animačka v ktorej uvidíte dvoch vojakov ako sa rozprávajú. Zastreľte ich a poberte im veci. Skočte na výčnelok pod vodopádmi, rýchlo prerúčkujte doľava, lebo sa výčnelok zrúti. Preskočte na tyč, odtiaľ na štrbinu v stĺpe, prerúčkujte až na kraj, preskočte na výčnelok oproti, vyskočte ešte hore a vytiahnite sa. Otočte sa dozadu, skočte na lano z ktorého sa rozhúpete na plošinu smerom k vodopádom. Choďte popri stene, vyskočte a zachyťte sa o plošinu. Vydvihnite sa hore, zoberte ďalší artefakt a vráťte sa späť. Skočte na tyč, z nej na ďalšiu a potom na plošinu. Bude tam jeden vojak, toho zastreľte. Preskočte priepasť pomocou magnetického háku (SPACE+Q). pokračujte stále rovno, až sa vám spustí animačka. Lara sa v nej pozrie pomocou ďalekohľadu na nejaké ruiny alebo chrám (?), potom uvidí vrtuľník a auto, z ktorého vystúpia dvaja vojaci, ktorí pôjdu hore po schodoch, ďalší dvaja budú stáť pod Larou. Po animačke ich zabite (pomocou E – keď sa vám zobrazí ten v úvode spomínaný Δ). Zošmyknite sa dolu, budú tam dvaja vojaci aj tých spacifikujte a poberte od nich veci. Po zošmyknutí bude na pravej strane ďalší artefakt, zoberte ho a pokračujte. Vyskočte na plošinu odkiaľ prišli tí vojaci, choďte rovno, bude tam artefakt a za vami ďalší vojak, ktorého zneškodníte. Choďte tam kde stál otočte sa, skočte na lano a prehupnite sa na druhú stranu. Zošmyknite sa dolu, zneškodnite piatich vojakov a poberte im veci. Choďte po schodoch hore, spustí sa animačka v ktorej sa stretnete s dvomi vojakmi, ktorí utečú do chrámu.
Choďte pomaly rovno až keď sa pred vami neotvorí zem. Preskočte jamu pomocou magnetického háku. Pokračujte k reťaziam. Skočte na reťaz potom na druhú , ktorá sa posúva dole teraz rýchlo na tú prvú a z nej na plošinu a odtiaľ dolu.
Zabočte doprava. Choďte rovno a skočte do vody. Ponorte sa a podplávajte pod štrbinu, keď prejdete do druhej komory môžete sa nadýchnuť, tak že vyplávate na hladinu (SPACE). Pokračujte do ďalšej komory v ktorej vyleziete hore na plošinu. Choďte rovno bude tam tiger, ktorého zabijete. Ďalej bude nasledovať pasca. Musíte sa rýchlo prekotúľať (F) lebo inak vás pritlačí stena z obidvoch strán. Ďalšiu pascu musíte prejsť pomocou debne. Chyťte ju (F) a tlačte ju pred sebou tak vás stena nepripučí.

Choďte rovno kým sa nespustí animačka. Po nej si vytiahnite ďalekohľad ( PAGE DOWN). Pozrite sa tie zavreté dvere a stlačte (E). Teraz vypnite ďalekohľad, skočte dolu bude tam jeden tiger, zabite ho. Teraz musíte vytiahnuť debnu, ktorá podopiera skalu. Vznikne taký katapult. Na tú časť skaly, ktorá padla musíte dať debnu. Potom musíte vyliezť hore a skočiť na kraj skaly ktorá visí vo vzduchu, debnu to vymrští hore, kde už jednu debnu máte. Takým istým spôsobom tam dajte aj druhú debnu. Potom vyskočte hore a zoberte artefakt, ktorý je po ľavej strane od vchodu ktorým ste sem prišli. Vyskočte na plošinu a zoberte ho. Potom uložte všetky debne na tlačidlá v zemi . Spustí sa vám animačka v ktorej uvidíte ako sa spustí mechanizmus, ktorý vám otvoril dvere, kde sa musíte dostať. Choďte napravo od vchodu odkiaľ ste prišli. Skočte na reťaz a odtiaľ skočte na výčnelok v stene prerúčkujte doprava a vyskočte na plošinu nad vami. Odtiaľ prerúčkujte po reťazi na druhú stranu. Odtiaľ na tyč pomocou ktorej sa prehupnete k otvorením dverám. Prejdite za dvere spustí sa animačka, ktorú budete musieť ovládať. Takže sa riaďte podľa značiek na obrazovke (↓-S; ↑-W)
Choďte dolu až kým neprídete k okraju po ktorom sa pospúšťate až dole, nude tam tiger. Zabite ho. Postavte sa na vyvýšeninu odkiaľ budete preskakovať po točiacich sa tyčiach až k výčnelku v stene. Popreskakujte po výčnelkoch až na hornú plošinu. Vyskočte hore a choďte stále rovno až na koniec jaskyne, kde bude most. Nasleduje animačka v ktorej bude Lara spomínať nato keď bola malá s matkou v jednom chráme kde bude meč, ktorý počas celej hry dávate dokopy. Lara spustí akýsi portál, ktorý vtiahne jej matku. Potom si zakreslí nejaké znaky čo boli na portáli do notesa. Medzi tým v súčasnosti na ňu už strieľajú. Bude tam jeden chlapík s ktorým budete neskôr bojovať. Bude tam aj jej priateľka Amanda o ktorej si myslí, že je mŕtva s ktorou bude na konci tiež bojovať. Tak chlapík vám ukáže, že má kúsok toho meča, ktorý hľadáte. Potom sa pripravte na to, že budete musieť preskakovať po moste až na pevnú zem. Tam zneškodníte ôsmich vojakov. Nasleduje animačka, v ktorej sa bude pozerať na portál, ktorý vtiahol jej matku.
Potom nasleduje ešte jedna animačka v jej dome v Anglicku.

2.-PERU – Return to paraíso

Choďte rovno až k žltému Jeepu, kde bude animačka ako sa Lara stretáva so svojou priateľkou. Po animačke zabijete štyroch vojakov potom prídu ešte štyria. Po nich príde na strechu jeden maník s brokovnicou. Zabite ho. Teraz sa dostaňte tam odkiaľ prišiel ten s tou brokovnicou. Dostanete sa tam po tyči na ktorej je vlajka. Na druhú stranu sa prehupnete pomocou magnetického háku. Choďte dovnútra, kde zneškodníte ďalšieho nepriateľa. Zo stola si poberte granáty a vykopnite dvere (E) Choďte von a pobite tam ďalších siedmich vojakov. Choďte rovno prídu tam ďalší šiesti vojaci a auto s guľometom, keď ich zabijete nasleduje animačka, kde Lara naskočí na motorku DUCATI.
Na motorke pôjdete stále rovno. Po zemi budete zbierať lekárničky (keď budete mať málo) a strieľať vojakov na motorkách na konci zostreľte dvoch vojakov na kamióne a naskočte naň. Spustí sa animačka. Po animačke budete hrať za Laru v minulosti. Choďte rovno prerúčkujte priepasť. Pred vami padne skala, tak sa musíte trochu vrátiť a prejsť cez škáry v stene. Podplazte sa pod mrežu uvidíte tam na zemi Sáru, zoberte debnu dáte ju na tlačidlo v zemi. Vyskočte po debne hore, nájdete tam artefakt. Preskočíte na výčnelok v stene a odtiaľ na plošinu. Pôjdete ďalej a na zemi uvidíte vášho kamaráta, za mrežami ešte jedného. Guľu musíte odkotúľať z tlačidla na zemi, vyjdete na plošinu a skočíte na lano, rozhúpete sa, skočíte na plošinu a pokračujete ďalej. Skočíte dole spustí sa animačka v ktorej nejaká príšera zabije vášho priateľa a pôjde aj po vás. Musíte rýchlo utekať a preskakovať skaly. Na konci skočte dole a obluda zmizne. Vylezte na plošinu s guľou a zhoďte ju dole, tam ju postavte na tlačidlo v zemi. Vysunie sa vám kopija. Vráťte sa na tú plošinu kde bola guľa, odtiaľ preskáčte na plošinu oproti, z nej na kopiju, odtiaľ na lano a z lana na plošinu. Choďte dolu do jaskyne a prerúčkujte cez priepasť. Spustí sa animačka, kde Lara s Amandou bude čeliť tomu démonovi. Amanda Laru zachráni a démona schová do akéhosi amuletu, potom sa začne rúcať chrám, Amandu privalia skaly a Lara bude držať mrežu, ktorú neudrží lebo sa to tam začne napúšťať vodou. Lara si bude myslieť, že Amanda je mŕtva. V tom sa už dej prehodí do súčasnosti. Choďte dopredu a skočte o vody. Ponorte sa a podplávajte do ďalšej komory v ktorej sa nadýchnete, zase sa ponorte, podplávajte popod mreže a dýchnite sa. Zase podplávate do ďalšej komory. Urobte to isté ešte raz. Dostanete sa do komory, kde budú v rohoch štyri namodro svietiace páky, za ktoré musíte rýchlo zatiahnuť. Môžete sa medzi tým aj nadýchnuť. Keď sa spustí animačka, znamená to, že sa vám to podarilo. Začne sa vypúšťať voda, kde Lara nájde Amandinu číňanku. Preskočte dieru v stene. Lara začne čítať písmo na stene. Choďte dopredu, skočte na výčnelok v stene, naľavo potom na vyšší, z neho na plošinu a odtiaľ pomocou magnetického háku skočíte na druhú stranu. Skočte na výčnelok napravo, z neho na vyššiu plošinu a zase sa s magnetickým hákom prehupnete na druhú stranu. Choďte rovno a zase bude animačka, ktorú ovládate vy. Po animačke na nás čaká taká menšia logická úloha. Zase najprv použijete ďalekohľad. Prvú guľu dajte napravo od sošky. Keď sa vám otvorí rebrík, vyjdite po ňom až hore a zhoďte tú guľu a vráťte sa naspäť. Ďalšiu guľu máte hneď po ľavej strane, ako ste sa dostali z tej animačky. Zhoďte ju pomocou magnetického háku, potom dajte všetky tri gule na tlačidlá v zemi. Všetky lúče budú soške svietiť do očí. Otvoria sa vám dvere, do ktorých vstúpte. Nasleduje ďalšia animačka, kde zas uvidíte kúsok meča. Skočte na výčnelok napravo, odtiaľ na vyššiu plošinu potom na rebrík, po ktorom vyleziete hore. Preskočíte na menšiu plošinu, odtiaľ budete rúčkovať po výčnelkoch v stene. Spustíte sa dole, skočíte na lano. Preskakujte po plošinkách až dole, zabijete tam dvoch vojakov a pokračujte dole, kde na vás bude čakať ďalší. Choďte rovno, preskočte dieru v stene a zabite dvoch vojakov. Vylezte po lane hore (E+W), vyskočte hore a choďte po rebríku von. Poskáčte po skalách a zabite jedného vojaka. Vyskočte hore, zoberte dve sošky a zneškodnite ôsmich vojakov. Nasleduje animačka v ktorej bude vojak strieľať do Jeepu. Zastreľte ho. Nasleduje animačka, v ktorej je Lara s priateľkou. Podá jej Amandinu tenisku, odídu na Jeepe preč.

3.-JAPAN – Meeting with Takamoto

Nasleduje animačka, v ktorej Lara v šatoch prichádza na stretnutie s Takamotom.
Choďte dolu a pohovorte si s barmanom (E). Otočte sa dozadu, choďte do chodby, otvorte si dvere. Tam v animačke sa stretnete so svojim tučným priateľom.
Vyjdite naspäť do sály, kde na vás čaká sedem ozbrojených chlapíkov. Lara si v animačke roztrhne šaty, vyzuje si topánky, nasadí deviny a ide sa do akcie. Tých tam postrieľajte potom choďte do výťahu. Vystúpte z výťahu, choďte doprava, otvoria sa vám dvere. Za dverami odstreľte sud.. Skočte na tyč odtiaľ na plošinu a potom na strechu. Prídite ku sklu, zamierte (Y) na lesknúce sa strešné sklo. Strieľajte doňho až do kým sa vám neotvorí natoľko, že tam budete môcť skočiť. Skočte dolu, prídite až k motorke a nasadnite na ňu.

Choďte s ňu na strechu preskočte most. Zase príde animačka, ktorú ovládate. Po animačke skočte na tyč, prehupnite sa na druhú stranu. Po lane sa zhupnite na druhú stranu cez ulicu. Pritiahnite si lanovku a skočte na ňu. Pomocou magnetického háku sa zachyťte lampy a prehupnite sa za roh budovy. Pritiahnite si ďalšiu lanovku.
Dostaňte sa za roh na väčší balkón. Pobite tam pár nepriateľov a dvoch psov. Vstúpte do bielych dverí.
Choďte úplne hore po schodoch. Preskáčte po trubkách a zoberte artefakt.
Zoskočte dolu a otvorte si dvere. Postrieľajte tam plnú kanceláriu nepriateľov. Pomocou magnetického háku pritiahnite veľkú tabulu, čo má v strede písmeno T. Potom jej odstreľte rohy a padne dolu. Zabite dvoch nepriateľov. Otvorte dvere.
Keď ste vonku, skočte na tyč odtiaľ na okraj železnej konštrukcie. Vyskočte hore na plošinu Potom si pomocou magnetického háku otočte plošinu, aby ste na ňu mohli skočiť. Skočte na tyč, odtiaľ na plošinu a zase na tyč odtiaľ na plošinu na ktorej chvíľu ostaňte, aby ste ju spustili dole. Potom naspäť na tyč. Skočte na plošinu, potom zase na tyč choďte až hore a potom musíte rýchlo preskákať po tyčiach až na balkón, lebo odpadávajú.
Vstúpte do vnútra, postrieľajte pár ostrých chlapíkov. Vstúpte do miestnosti so štyrmi skriňami. V druhej sa nachádza artefakt. Vráťte sa naspäť do haly a otvorte si dvere. Pred sebou vidíte guľu. Choďte doľava a zapnite požiarnicky systém. Teraz uvidíte laser, ktorý spúšťa fotobunku. Teraz tlačte pred sebou tú guľu, aby vás nezastrelila fotobunka.

Choďte do zasadačky s drakom. Nasleduje animačka s Takamotom.
Po animačke zabite pár vojakov. Potom rozhojdajte draka pomocou magnetického háku, rozbijete s ním okno. Zabite tam dvoch nepriateľov. Skočte hore a choďte doprava, zoberte červenú debnu a hoďte ju dole. Zoberiete z nej artefakt. Teraz vstúpte do výťahu.
Nasleduje animačka s Takamotom ako drží kopiju na ktorej je kúsok meča ktorý dávate dokopy. Na zemi sú fotobunky, takže musíte vyskočiť hore. Bude na vás posielať lúče : po zemi, po výške alebo rovno na vás. Takže musíte buď vyskočiť, skrčiť sa alebo uskočiť.
Keď ho zabijete, Lara si zoberie ďalší kúsok meča a váš tučný priateľ vás vyzdvihne na helikoptére.

4.-GHANA – Pursing James Rutland

Choďte dolu po chodníku. Na konci sa budete v animačke pozerať na vodopád. Lara sa pozrie ďalekohľadom na vojakov pri vodopáde ako tam niečo robia.
Po animačke skočte do vody. Vo vode nájdete 2 artefakty. Vyskočte na súš, dostaňte sa na lano a potom pritiahnite betónovú zátarasu k sebe. Spustí sa animačka ako sa rozostúpi vodopád a ukáže sa vám obrovský chrám. Uvidíte tam aj svojho nepriateľa, s ktorým ste sa už stretli. Po animačke skočte do vody, podplávajte pod ostrovček na ktorom ste stáli a zoberte artefakt. Vráťte sa napäť. Vstúpte do chrámu a choďte rovno. Pritiahnite si plť a preskočte po lanách. Choďte po schodoch, zabite nepriateľa a pokračujte. Skočte na tlačidlo v zemi a rýchlo utekajte do dverám. Za dverami zneškodnite nemálo nepriateľov. Vyskočte na plošinu s guľometom a zoberte artefakt. Odtiaľ skočte na lano, rozhojdajte sa a zhoďte sochu. Animačka vám ukáže, že ste dostali koleso do obehu a tým aj pasce. Skočte na jednu tyč, ktorá je na kolese a odtiaľ na lano. prehupnite sa na plošinu. Potom sa s lanovkou pritiahnite k druhej plošine, odtiaľ na lano z ktorého sa prehupnite na tyč a potom na rebrík. Vylezte hore tam je ďalší rebrík. Vylezte hore a po výčnelkoch sa dostanete k ďalšiemu rebríku. Choďte dole a zabite tam tigra. Vyskočte hore, zoberte tam artefakt, vyskočte na plošinu naľavo. Vyskočte na kváder počkajte si na druhý, kým sa dostane hore a skočte na rebrík. Vylezte hore, skočte na výčnelok, spustite sa dolu, potom doľava a zoskočte úplne dole. Potom skočte na plť, pritiahnite sa až do vedľajšej miestnosti, potom po rebríku, odtiaľ na kváder. Počkajte si na druhý a vylezte hore. Aby ste preskočili jamu, musíte skočiť a použiť magnetický hák. Skočte na výčnelok, potom o jeden nižšie. Preskočíte na druhý, prerúčkujte doprava, vyskočíte hore a odtiaľ na plošinu. Stúpte si na tlačidlo v zemi, zhodíte debnu.
Teraz preskočte na druhú stranu a ešte o jedno. Tam položte na tlačidlo kváder.

Vráťte sa naspäť a stupte na to prvé tlačidlo. Teraz musíte rýchlo skočiť na strednú plošinu a vytiahnite hviezdu zo sošky pomocou magnetického háku.

Dole sa vám napustí voda. Skočte do nej.
Vráťte sa odkiaľ ste prišli. Choďte po rebríku dolu. Spustite sa dolu po ďalšom rebríku až dole ocitnete sa pri tých kolesách. Choďte po kolese na lano až na plošinu, kde na vás čakajú už fungujúce pasce. Opatrne prejdite cez pasce. Zoberte kameň a kryte sa nim pred rotujúcimi čepeľami.

Pokračujte hore po schodoch, kde na vás čakajú pasce, ktoré musíte prejsť už bez kameňa. Pokračujte ďalej hore. A zase dole. Pôjdete rovno. Začne sa za vami valiť guľa.
Skočte až za dvere a guľa padne do vody. Choďte po rebríku dole, zoberte artefakt a vylezte naspäť hore. Skočte na tyč, odtiaľ na výčnelok. Skočte na vyšší potom na ten za vami. Potom ešte o jeden vyššie a rýchlo na tyče až preskočíte na plošinu. Skočte na kváder.
Prídite dolu a skočte na plošinu. Pritiahnite si lanovku a preskočte na druhú stranu. Odtiaľ na tyč odtiaľ na vyššiu a po všetkých tyčiach až hore. Skočte na výčnelok, rýchlo uskočte a skočte vyššie a odtiaľ na plošinu. Vstúpte do chrámu.
Nasleduje animačka v ktorej Lara nájde matkin prívesok. Pokračujte ďalej po schodoch a zapnite si baterku. Preskočte dve jamy pomocou magnetického háku. Zneškodnite troch vojakov. Pokračujte ďalej. Skočte na tyč aj na druhú odtiaľ na výčnelok z neho o jeden vyššie. Preskáčte po tyčiach na druhú stranu. Pokračujte ďalej a zničte pár nepriateľov. Choďte ďalej, bude tam tiger. Vyskočte hore, prehupnite sa po lane.
Čakajú na vás 2 valiace sa balvany. Pokračujte hore schodmi. Stupte na tlačidlo v zemi. A prídite pod dvere. Nasleduje ďalšia animačka s jedným chlapíkom, ktorý bude mať ďalší kúsok meča. Musíte roztrieliť kamene, ktoré sú pod hlavou každej kobry. Pomocou magnetického háku potom odtiaľ vytiahnete nejaké tlačidlo.

Potom sa plošina zrúti. (keď na nej stojí tak sa mu dopĺňa život. Keď zničíte všetky plošiny, zastreľte ho. Na konci v animačke mu zoberiete ďalší kúsok meča, ale Lara to chlapíka nechá žiť (CHYBA) a odíde preč sa svojej motorke.

5.-KAZAKHSTAN – Project Carbonec

V animačke uvidíte zopár vojakov.
Skočte dole s padákom na strechu budovy.

Postrieľajte tam tých nepriateľov. Choďte do kasární. Pokračujte do miestnosti napravo. Nájdete tam artefakt. Potom vylezte hore po rebríku, zabite tam nepriateľa a preskočte na vežu. Odtiaľ sa spustite po lane dole. Zabijete tam ďalších nepriateľov. Choďte k oploteniu naľavo. Za ním sa nachádza sud, odstreľte ho a zoberte odtiaľ artefakt. Vstúpte do budovy po pravej strane od oplotenia. Spustí sa animačka v ktorej zachránite dvoch Rusov. Choďte von a postrieľajte nepriateľov. Choďte do bráni s číselným kódom. Postupujte hore, ale dajte si pozor na vybuchujúce sudy. Rýchlo ich odstreľte a zabite troch nepriateľov. Vstúpte do budovy Lara pristúpi k počítaču a zistí si všetko čo potrebuje. choďte po rebríku na strechu. Preskočte na vežu a spustite sa po lane na vežu oproti. Odtiaľ sa spustíte na strechu budovy. Skočte dole a zabite vojakov. Dá sa vám animačka v ktorej uvidíte ako odchádza vlak a otvorí sa vám brána za ktorou budú dvaja vojaci. Zabite ich, nasadnite na motorku a choďte za vlakom. Pôjdete stále dopredu po ceste pár krát odbočíte od vlaku. Budete čeliť aj pár vojakom na motorkách. Choďte až do kým nenaskočíte na vlak. Nasleduje animačka ako Lara zosadne z motorky. Vlak narazí do plynovej bomby a Lare začne horieť bunda. Bude si ju musieť rýchlo dať dole. O chvíľu budete túto animačku ovládať až dokým vlak nevybuchne. Pritiahnite si lano a preskočte na druhú stranu. Vylezte po rebríku. Skočte na tabuľu a zachyťte sa za okraj. Preskáčte po tyčiach na ďalšiu tabuľu a spustite sa dolu. Zoberte tam artefakt a skočte naspäť na plošinu, pritiahnite si lano a skočte na plošinu. Odtiaľ odstreľte vrtuľu vo ventilácii a vyskočte tam. Pokračujte dopredu, zošmyknite a dvoj skokom preskočte elektrické káble. Ďalšie podlezte a zoberte mŕtvemu vojakovi list. Choďte do uličky. Skočte na tyč, na lano a zošmyknite sa dolu. Musíte preskočiť elektrické káble. Prekonávajte elektrické káble až kým neprídete k tyči. Skočte dole a zoberte artefakt. Vyskočte hore a prehupnite sa na druhú stranu. Odstreľte vrtuľu a spustite sa dole. Zoskočte dole a pristúpte k nejakému pekelnému stroju. Musíte ho naštartovať. Cez plošiny sa dostanete až k lanu. Zaveste sa naňho. Pripojíte tým na stroj nejakú trubku. Teraz ho naštartujte.

Choďte do dverí. Po plošinách obídete škodlivé toxické plyny, ktoré idú z potrubia. Dostaňte sa až k ďalším dverám. Nasleduje animačka, kde sa Lara stretne s Amandou a pár vojakmi, ktorý zničia most. (pred sebou máte magnetický stroj. Doňho nasadnete až neskôr) (G – priťahovať železné predmety; H – odpudzovať). Zošmyknite sa dole po moste a zabite troch nepriateľov. Vyskočte po tyči (pozor na elektrinu) na plošinu odtiaľ vyššie. Potom na tyče z ktorých na lano. Pomocou dvoch tyčiek skočte na plošinu s mŕtvym vojakom. Zoberte mu list a lekárničku. Choďte do dverí, vyhnite sa všetkým toxickým výparom a preskočte dvere. Zneškodnite tam zopár nepriateľov, choďte na rebrík, preskáčte až, kým pre sebou nevidíte okno. Rozbite ho pomocou suda, ktorý je za ním. Prehupnite sa z lanom do vnútra. Mŕtvemu vojakovi zoberte list a zatiahnite za páku. Zapnete akúsi energiu. Zoskočte dole a pomocou energie magnetického lana si priťahujte debnu. Bude si sama odstraňovať z cesty železné predmety. Na konci dvier pôjde debna už sama. Choďte za ňou a keď prídete po laná čo visia na strope, musíte ich všetky rozhojdať, aby ste prerušili elektromagnetické pole. Choďte von a otvorte debne dvere do nejakej komory.

Všetky železné veci sa trocha zbláznia. Choďte do dverí napravo. Spustí sa animačka v ktorej uvidíte nejaký erb. Mŕtvemu vojakovi zoberte list a pokračujte cez dvere. Nasadnite na stroj a pomocou železných debien zostreľte dole nepriateľov. Potom si pomocou toho stroja pritiahnite plošinu, pomocou ktorej skočíte na druhú stranu. Choďte do dverí, posúvajte sa po plošinách až k ďalším dverám. Po ceste budete mať zatarasenú cestu trubkami. Zostreľte ich a vstúpte do dvier. Nasleduje animačka v ktorej sa Lara stretne s Amandou. Zo svojho amuletu vypustí démona s ktorým ste sa už stretli. Dajte sa do boja. Odistite štyri páky. Spustia sa vám dole 4 elektromagnetické gule. Potom sadnite do stroja a rozkývajte ním tie gule. Utvorí sa okolo vás pole. Rýchlo zoskočte a pomocou magnetického háku vyberte ďalší kus meča, ktorý máte nad hlavou.

Všetko tam začne vybuchovať a iskriť. Pod vami sa rozbije sklo a Lara tam skočí a pôjde dlhým potrubím.

6.-ENGLAND – King Arthur´s Tomb

V animačke prídete so Zipom a Alisterom. Lara sa dostane do starého múzea kráľa Artuša. Choďte doprava a pritiahnite si debnu pod mrežu, ktorú vyhodíte pomocou magnetického háku a vyskočte hore. Roztrieľajte tam debnu a zoberte artefakt. Vytiahnite ďalšiu mrežu choďte ďalej. Preskočte plot pomocou výčnelku a zapnite elektrinu. Vráťte sa naspäť preskočte vodu v ktorej sú elektrické káble a vstúpte do dverí. Prídite k meču a zatiahnite za neho. Otvoria sa vám dvere. Choďte doprava, skočte do malého okienka a zoberte artefakt. Vráťte sa naspäť a skočte na tyče. Odrazte sa na padací most, naspäť na tyč a rýchlo na most. Odstreľte dosku, preskočte po nej na druhú stranu a choďte doprava, do diery v stene urobte kotrmelec a zoberte artefakt. Vráťte sa naspäť, zatiahnite za meč. Padnú dosky a pomocou magnetického háku dvihnite dvere a rýchlo nimi prejdite. Prebúrajte si cestu cez škatule granátmi a keď nemáte použite vysokozdvižný vozík. Sadnite si na vysokozdvižný vozík prebúrajte ním dole stenu a rozbúrajte pasce.

S vozíkom dvihnite bránu (H) a choďte ďalej. Prebúrajte ďalšiu stenu. Ďalšia ovládacia animačka. Pokračujte po schodoch dole. Prerúčkujte po výčnelkoch v jednom z nich nájdete artefakt. Prehupnite sa lanom na druhú stranu. Zoskočte dole (všimnite si na jedných dverách napísané rímskou číslicou 3) pokračujte ďalej. Preskočte lávu a pomocou debne preskakujte horiacu podlahu. Pritiahnite si debnu až k bránke a preskočte ju. Zoberte z pravej strany debnu. Teraz choďte doľava a zoberte artefakt. Potom sa vráťte, zatiahnite za páku – otvoria sa vám dvere. Zoberte si debne a choďte s nimi strednou cestou. Skočte na plošinu naľavo pomocou debne a zatlačte tam dvere, ktoré majú na sebe napísané číslo 1. teraz choďte na plošinu oproti zatlačte tam dvere číslo 2. teraz sa vráťte tam kde ste videli dvere číslo 3.
Zatlačte ich. Vedľa sa vám otvoria dvere s artefaktom.
Vráťte sa tam, kde ste zatlačili dvere číslo1, ale neskáčte na plošinu. Pokračujte ďalej a prekonávajte pasce. Na konci zatlačte páku. Otvoria sa vám dvere, stupíte na tlačidlo v zemi, ale choďte doľava. Pomocou lustra rozbite mreže a zoberte artefakt pomocou magnetického háku. Rozbite aj mrežu kde je rakva (slúži ako plť) skočte na ňu a pritiahnite sa s ňou až na to tlačidlo, ktoré vám otvoria dvere. Pokračujte nimi ďalej. Skočte do vody a zatiahnite za páku. Otvoríte si dvere. Vyskočte na plť a nechajte sa unášať prúdom a skočte doprava. Skočte do vody choďte doľava potom doľava a zatiahnite páku. Skočte na plť, zabočte doprava skočte na plošinu a zoberte artefakt. Skočte na plť a dostaňte sa oproti artefaktu. Skočte tam a nechajte sa odplaviť prúdom.

Choďte proti prúdu smerom k chrámu. Nastavte si obidve tyče na opačnú stranu. Skočte na plošinu potom na šikminu z ktorej skočíte na tyč. Potom pomocou magnetického háku na druhú a odtiaľ na plošinu. Dostanete sa k reťazi. Vylezte po nej hore na strechu. Prejdite okolo lana a zoberte artefakt. Teraz sa spustite dole po lane.
Spustí sa animačka v ktorej uvidíte Artušovu hrobku. Prídete k hrobke Bedwyra, zoberte polovičku jeho sarkofágu a dajte ho k stĺpu, ktorý je napoly zlomený. Teraz rozhojdajte luster, skočte na ten stĺp a z neho na lano. Dvihnete ho a rozhojdaný luster narazí do zvona a začne zvoniť a rozbije veľké vajce s ďalším kúskom z meča, ktorý si Lara zoberie. Utečte rýchlo von. Teraz budete bojovať s nejakou vodnou príšerou. Musíte strieľať do zvonov. Keď sa na ne bude pozerať musíte na ňu spustiť klietku pomocou magnetického háku. Zopakujte to 4 krát. Keď s vynorí mŕtva, vyskočte na ňu a dostaňte sa po nej hore. Pokračujte rovno, preskočte na tyč, zošmyknite sa. Nasleduje ďalšia animačka, ktorú ovládate. Preskočte mrežu a zoberte artefakt. Skočte na lano, potom na plošinu, potiahnite páku a pokračujte. Skočte až na zem a choďte rovno. Zabite dvoch nepriateľov a choďte stále rovno. Zabijete ďalšieho nepriateľa, preskočíte lávu a zabijete ešte jedného. Prídite až na začiatok zabite nepriateľa a skočte na výťah. Vyvezie vás hore, kde na vás čakajú ďalší nepriatelia. Pokračujte ďalej a prestrieľajte sa chodbou. Choďte hore po schodoch. Zabite dvoch vojakov.
Nasleduje animačka v ktorej Lara zabije vojaka, ktorý zadržal Zipa a Alistera.

Nasleduje animačka v Larinom dome. Lare chýba posledný kúsok meča, ktorý jej matka používala ako ozdobu na šatách.

7.-NEPAL – The Ghalali key

Skočte na výčnelok, prerúčkujte doprava, vyskočte o jeden vyššie. Zošmyknite sa a skočte dopredu. Skočte na výčnelok, prerúčkujte a skočte doľava. Vytiahnite sa hore, utekajte po plošine, ktorá za vami padne. Skočte na tyč, ktorá tiež padne. Skočte na výčnelok. Odtiaľ sa pomocou magnetického háku na kvaple, rýchlo po nich preskáčte na plošinu lebo sa odlamujú. Po plošine prerúčkujte doprava a vyskočte hore. Rotrelte ľad v stene a prejdite a prejdite dierou v snehu. Pozošmykujte sa dole po šikminách, skočte na tyč a magnetickým lanom sa dostaňte na plošinu. Zoskočte dole, pozrite sa za chvost lietadla a zoberte artefakt. Zoskočte až k trupu lietadla a zabite tigra. Choďte doprava a zoberte artefakt. Teraz choďte do trupu lietadla a pritiahnite tam železnú vec, aby lietadlo nespadlo dole. Choďte do lietadla. Lara v animačke zoberie posledný kúsok meča. Potom budete animačku ovládať potom sa Lara v animačke pozrie na chrám. Po lade sa zošmýkajte až dolu. Pokračujte ďalej po výčnelkoch, tyčiach a kvapľoch až von kde postrieľate vojakov. Po ľavej strane zoberte artefakt. Choďte na plošinu kde stál ten s tým granátometom a zoberte artefakt, preskočte na drahú stranu a spustite sa po lane na druhú stranu. Zošmyknite sa dole, po ľavej strane zoberte artefakt. Preskáčte po kryhách až k druhej rieke. Potom skáčte proti prúdu. Po ľavej strane budete mať artefakt. Skočte na plošinu oproti. Pokračujte hore schodmi, zabite tam tigra. Preskáčte po zvonoch pomocou magnetického háku na druhú stranu. Zabite tam tigra. Choďte po schodoch doprava a zoberte artefakt a vráťte sa naspäť. Na pravú stranu váhy dajte malú debnu a na ľavú stranu váhy dajte zlatú debnu. Teraz skočte na pravú stranu váhy a dajte tam veľkú debnu. Vyvezie vám to zlatú debnu hore. Dajte ju na zlaté tlačidlo. Otvoria sa vám dvere. Vstúpte do nich. Nasleduje animačke v ktorej prídete k portálu, kde Lara poskladá meč, ktorý má nejakú magickú energiu. Pokračujte doprava, s mečom si rozbite dvere. Musíte preskákať po malých kockách na druhú stranu.

8.-BOLIVIA – The Looking Glass

V animačke uvidíte Amandu a Jacka s vojakmi a Lara sa spustí na druhú stranu.
Pobite tam všetkých vojakov a pustite sa do záverečného boja s Amandou premenou na démona. Musíte ju zabiť mečom keď padne na zem musíte k nej prísť a stlačiť E. Potom si dobije trochu života. Zopakujte to 4 krát.
Potom sa démon premení naspäť na Amandu. Lara dá meč do portálu. Na skalách niečo postláča a spojí sa cez portál so svojou matkou, ale nepodarí sa jej to. Lara bude chcieť zabiť Amandu.

Ale dá jej iba facku a odíde preč.

KONIEC

JA SOM TO PREŠIEL ZA – 05:46:54 a na 86%

VIDELI STE, ŽE SOM NEZÍSKAL VŠETKY ARTEFAKTY, TAKŽE BY SOM BOL RÁD KEĎ NÁJDETE INÉ ARTEFAKTY, ABY STE MI POSLALI E-MAIL KDE STE HO NAŠLI A V KTOROM LEVELI. VOPRED ĎAKUJEM (e-mail je uvedený hore).

Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.