Beer

Bicykle a športové vybavenie
Spustite hru príkazom "BEER /007.*". Hviezdičku (*) nahraďte jedným z nasledovných čísel:


 1 ..... neobmedzené životy
 2 ..... neobmedzené peniaze
 4 ..... nesmrteľnosť

 Pokiaľ chcete použiť viacero cheatov naraz, napríklad nesmrteľnosť (4) a neobmedzené financie (2), zadajte ako výsledné číslo ich súčet. Napríklad "BEER /007.6".
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login