Call of Duty 4 – Modern Warfare

Bicykle a športové vybavenie
V herných nastaveniach sprístupnite konzolu. Spustite konzolu klávesou [~] a napíšte "seta thereisacow 1337" (bez medzier), a stlačte [Enter]. Hneď na to napíšte "spdevmap bog_a" (znova bez úvodzoviek) a znova stlačte [Enter]. Ďalej už môžete používať nasledovné cheaty:

 cg_drawgun ........... odhodíš zbraň
 cg_fov ............... zoom akoukoľvek zbraňou
 cg_LaserForceOn 1 .... všetky zbrane s laserovým zameriavaním
 demigod .............. nesmrteľnosť (po zásahu zatrasie obrazovkou)
 give (item) .......... získaš zadaný item
 give all ............. všetky zbrane
 give ammo ............ plné zásoby streliva
 god .................. nesmrteľnosť bez trasenia obrazovky
 jump_height # ........ úprava gravitácie (# nahraďte číslom, pôvodné nastavenie je 39)
 noclip ............... prechádzanie cez steny a textúry
 notarget ............. vypnutie umelej inteligencie protivníkov
 player_sustainammo 1 . nemusíš prebíjať zbrane
 r_fullbright ......... svetlejšia obrazovka (zlepšená viditeľnosť)
 timescale # .......... nastavenie času (pôvodné je 1.00)
 ufo .................. prechádzanie cez steny (II.)

Zlaté zbrane
 Pre sprístupnenie nasledujúcich "Zlatých" zbraní splňte nasledovné podmienky:

 AK-47 .......... splň všetky Assault Rifle misie
 Desert Eagle ... dosiahni Level 55
 Dragonuv ....... splň všetky Sniper Rifle challenge
 M1014 .......... splň všetky Shotgun challenge
 M60 ............ splň všetky LMG challenge
 Mini-Uzi ....... splň všetky SMG challenge

Multiplayer zbrane
 Pre sprístupnenie nasledovných zbraní pre multiplayer, dosiahni nasledovný rank (hodnosť):

 Ostreľovacia puška (M40) ........ Rank 04
 Útočná puška (M4) ............... Rank 10
 SMG (Mini Uzi) .................. Rank 13
 Pištoľ (M1911) .................. Rank 16
 LMG (M60E4) ..................... Rank 19
 Ostreľovacia puška (Dragunov) ... Rank 22
 Útočná puška (G3) ............... Rank 25
 SMG (AK-74U) .................... Rank 28
 Brokovnica (M1014) .............. Rank 31
 Ostreľovacia puška (R700) ....... Rank 34
 Útočná puška (G36C) ............. Rank 37
 SMG (P90) ....................... Rank 40
 Pištoľ (Desert Eagle) ........... Rank 43
 Útočná puška (M14) .............. Rank 46
 Ostreľovacia puška (Barret) ..... Rank 49
 Útočná puška (MP44) ............. Rank 52
 Pištoľ (Golden Desert Eagle) .... Rank 55

Nová Misia
 Pre hranie úplne novej misie (extra misia po dokončení hlavnej kampane), prejdite hru a pozrite si záverečné titulky, ktoré nasledujú hneď za tým. Po tom, ako skončia titulky, ale ešte pred tým ako sa všetko ukončí, dostanete možnosť hrať úplne poslednú - novú misiu.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login