Hitman 4: Blood Money

Bicykle a športové vybavenie
POZOR: tento postup zahŕňa editáciu herných súborov. Pred postupom odporúčame vytvoriť si záložnú kópiu.

 Pre zadávanie cheatov v hre je potrebné otvoriť súbor "HitmanBloodMoney.ini" (nájdete ho v priečinku s hrou a otvoríte v akomkoľvek textovom editore) a pridať riadok:
 EnableCheats
 Uložte zmeny a spustite hru. Počas misie stlačte klávesu [C], čím si sprístupníte menu s cheatmi. Prechádzate nimi stláčaním kláves so šípkami [Hore] a [Dole], šípkami [Vľavo] a [Vpravo] meníte ich hodnotu medzi 0 a 1 (0 = vypnuté, 1 = zapnuté). Klávesou [Enter] potvrdíte svoj výber. Dostupné cheaty:

Show OSD: zapne/vypne zobrazovanie na monitore 
Invisible Mode: zapne/vypne neviditeľnosť 
God Mode: zapne/vypne nesmrteľnosť 
Give Some: bez účinku 
InfAmmo: nekonečno munície 
Show enemy vision: bez účinku 
GiveAll: bez účinku 
InfClip: nekonečno nábojov v danom zásobníku 
Test Cloth: prebehne všetkými prevlekmi prístupnými pre daný level 
Complete level: úspešne splní všetky úlohy daného levelu 
Time Multiplier: urýchli plynutie času; "10" je najvyššia možná hodnota 
Teleport: teleport medzi hernými waypointami 
Beam here: teleport na miesto kam ukazuje myš


Alternatívne hlavné menu
 Úspešne dokončite hru a pozadie hlavného menu sa zmení.
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login