UberSoldier

Bicykle a športové vybavenie
V textovom editore otvorte súbor config.ini ktorý je v adresári s hrou a pridajte
 na jeho koniec nasledujúci riadok:

 Potom počas hrania zapnite konzolu klávesom (~) a napíšte "sv_cheats 1", čím aktivujete
 cheat mód. Budete môcť používať v konzole nasledujúce cheaty:


 map (meno).......... - výber levelu, zoznam je napísaný nižšie
 addwpn.............. - zobrazí mená zbraní
 addwpn meno......... - pridá alebo doplní danú zbraň
 addammo meno........ - munícia pre vybranú zbraň
 addammo all......... - 999 munície pre všetky zbrane
 save (súbor)........ - uloží hru do napísaného súboru
 load (súbor)........ - nahrá hru zo súboru
 player -#........... - pridá # života
 g_developer 1/0..... - zapne vývojársky mód
 emotion_ctrl+e 100.. - nastaví total panel energy ako vo vývojárskom móde
 suicide............. - samovražda
 exit................ - koniec
 game_godmode 1 / 0 - nesmrteľnosti (1 - zapne, 0 - vypne)
 game_godmode 2-# - neporaziteľnosť a # zdravia (# = číslo)
 g_fly 1 / 0 - lietanie
 g_noclip 1 / 0 - prechádzanie stenami


 Mená máp:
 Použitie s cheatom "map". hospital
 factory
 institute
 black_shark
 submarine
 prison_outside
 prison_inside
 bunker_surface
 bunker_underground
 ze8_complex
 ze8_core
 ze8_incubator
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login