Velvet Assasin

Bicykle a športové vybavenie
Počas hrania stlačte CTRL + SHIFT + O + E a potom stlačte H. Hneď na to stlačte niektorú z nasledovných kláves pre želaný cheat:

 1 - ďalšia puška
 2 - ďalší pištoľ
 5 - plynová maska
 6 - výbušniny
 8 - 1000 skúseností
 9 - morfín
 G - nesmrteľnosť
 7 - vylepší atribúty
 N - maximum munície pre práve držanú zbraň
 M - maximálna zbroj
 X - zapne/vypne lietanie
 V - zapne/vypne viditeľnosť
www.martinus.sk

You must be logged in to post a comment Login