Všetky články s heslom: "Ancore"

  • Orkovia musia zomrieť!

    Toto je krátka, no za to celkom príjemná správa. A je to tu. Dočkali ste (sme) sa. *AncoRe* dokončil preklad na hru Orcs Must Die!....

  • Swords and Soldiers SK

    Swords and Soldiers SK v. 1.1 Inštalácia Inštalácia je jednoduchá. Riaďte sa pokynmi inštalátora. Lokalizované sú všetky popisky prostredia a dialógy postáv. Autori Preklad: *AncoRe*...