Všetky články od: MaideN-SK

  • F1 Challenge 99-02 SK

    Slovenský preklad tejto verzie 1.1 je opravenou verziou pôvodnej verzie prekladu z roku 2004. Preklad nedisponuje slovenskou diakritikou a prekladá hru do slovenčiny bez mäkčeňov...