Age of Empires III: The Asian Dynasties SK

(Neskoršia aktualizácia) Takmer rok nesúvisleho prekladania dalo vzniknúť prekladu Age of Empires III Asian Dynasties do slovenského jazyka. Rozsiahly textový súbor predčil prvotné očakávania. Veľkosť prekonal základnú hry i Warchiefs datadisk. Ale vše dôležité je preložené. Popisy jednotiek, celá kampaň vrátane dialógov, tituliek, popis úloh a celá interakcia. Nepreložené zostáva už zo základnej hry história a v menu podrobná história krajín. Inak preklad prešiel niekoľko násobnou korekciou v hre multiplayer i kampani. Pre komplikácie s dokončením prekladu a neustálym zlyhávaním súboru nebolo možné prekladať všetky inak preložiteľné texty. Pozor, preklad je možné nainštalovať výhradne na českú verziu hry. Preklad slovenský je alternatívou pre hráčov zo Slovenska, ktorí by radi mali hru v tejto verzii a vlastnia pritom hru českú. Viac nižšie.

Age of Empire 3: Asian Dynasties
Slovenský neoficiálny preklad – www.slovenciny.com

Venovanie: celé úsilie a snahu pri tvorbe tohto prekladu venujem svojej žene, Martinke LPG.

Slovenský preklad, technika, inštalácia
Naetoo
naetooQcentrum.sk
www.slovenciny.com

Špeciálne poďakovanie patrí: pomocníkom pri preklade textov viac hráčov, ktorými boli MISIKE, a Screenes, ktorí mi boli v akomkoľvek rozsahu ochotní pomôcť a sľub aj splnili.

Verzia: 1.0b – informujte ma o všetkých nedostatkoch, na ktoré narazíte. Ak pôjde o časti textu, ktoré je možné ešte upraviť, bez rizika zlyhania súboru, bude o opravu postarané.

Inštalácia: je automatická. Ak máte základnú hru správne nainštalovanú, na rovnakom umiestnení musíte mať i datadisk. Inštalácia tohto prekladu si nájde správne miesto sama a zálohuje originálne súbory pre prípad neskoršej odinštalácie, ak nevyberiete inak

Upozornenie: slovenský preklad mohol vzniknúť na základe tolerácie zo strany českého distribútora za určitých podmienok. Prosím a žiadam všetkých, aby brali ohľad na distribučné a lokalizačné práva, ktoré boli stanovené a autorské práva, ktoré obsahuje tento preklad, a ďalej neautorizovane ani nijakým iným spôsobom nešírili tento súbor, či jeho obsah bez vedomia a povolenia autora. V prípade akéhokoľvek porušenia ma to už vážne nebaví, ale budem konať aj za pomoci právnych zložiek. Preklad je zakázané zverejňovať všade okrem Slovenciny.Com bez vedomia a písomného súhlasu autora, bez výhrady a obchádzok.

Ospravedlnenie:
Ospravedlňujem sa, ak nie je preklad celkom kompletný a za prípadné preklepy. Ide najmä o hlášky nepriateľov, výsmechy a urážky, či uznania výhry a podobne, ktorých variácie sú na stovky. Nebudem sa vyhovárať, keďže zo skúsenosti viem že len málo kto pochopí ročnú snahu priniesť slovenčinu, čisto zdarma, bez nejakého nároku na odmenu. Nie je kompletný v zmysle, že ešte stále je tam možné nájsť niektoré časti v angličtine ako spomínaná história jednotlivých krajín a popis – sekcia prístupná v podobe encyklopédie z Hlavného menu. Všetko viditeľné pri normálnom hraní je však v slovenčine. Akékoľvek nálezy chýb, ktoré bude možné odstrániť bez narušeia stability súboru, mi rosím posielajte na email uvedený ako autorov.

Aktualizácie: Na preklade sa neprestalo pracovať. Jeden z pomocníkov v čase vydania prvej verzie prekladu má useba súbor s niekoľkými riadkami textu na preklad. Po jeho prijatí a otestovaní bude tento text zahrnutý do celého súboru prekladu.

Stiahnuť preklad9503 downloads
Online kníhkupectvo BUX.sk
Šéfredaktor Slovenciny.com, portálu s prekladmi do počítačových hier fungujúceho od roku 2004. Autor prekladov počítačových hier sérií Need for speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Age of Empires III a ďalších.